"Секторду өнүктүрүү программасы: мектептик билим берүүнү реформалоо" долбоору
"Секторду өнүктүрүү программасы: мектептик билим берүүнү реформалоо" долбоору

Көрүлдү: 1355

Исследования по проекту Проект развития сектора: Реформирование школьного образования

Environmental assessment and review framework

Initial Environmental Examination

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар