"Секторду өнүктүрүү программасы: мектептик билим берүүнү реформалоо" долбоору
"Секторду өнүктүрүү программасы: мектептик билим берүүнү реформалоо" долбоору

Көрүлдү: 1738

№3 компонент

№3 компонент Инновациялык мектептер аркылуу сапаттуу билимге болгон мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү

30 инновациялык мектептердин тизмеси

30 инновациялык мектептердин тизмесин бекитүү жөнүндө КР БИМ буйругу

Жалпы билим берүү инновациялык мектеп жөнүндө Типтүү Жобо_2014-ж. 16-августу

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар