"Секторду өнүктүрүү программасы: мектептик билим берүүнү реформалоо" долбоору
"Секторду өнүктүрүү программасы: мектептик билим берүүнү реформалоо" долбоору

Көрүлдү: 2061

№1 компонент

№1 компонент: Стандарттардын сапатын жана окуу-усулдук материалдардын сапатын жакшыртуу

ОКУУ КИТЕПТЕРИН ИЖАРАГА БЕРҮҮНҮ ИШКЕ КИРГИЗҮҮ:

Жайыл районунда окуу китептерин ижара берүү жөнүндө отчет_2017-ж. 23-июну

Окуу китептерин ижара берүү колдонмосу

Окуу китептерин ижара берүүнү пилоттук апробация жөнүндө

Окуу китептерин ижарага берүү колдонмосун бекитүү буйругу

Жаны Китеп мекемеси түзүү жөнүндө КР өкмөтүнүн токтому

БИЛИМ БЕРҮҮ СТАНДАРТТАРЫ ЖАНА САПАТЫ БОЮНЧА КООРДИНАЦИЯЛЫК КЕҢЕШ:

Координациялык кеңеш жөнүндө жобо

Координациялык кеңеш жөнүндө буйрук

1-4 КЛАССТАР ҮЧҮН ПРЕДМЕТТИК СТАНДАРТТАР (КУРРИКУЛУМДАР) АБАЛЫ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ:

1-4 класстар үчүн предметтик стандарттар отчету

10-11 КЛАССТАР ҮЧҮН МАТЕМАТИКА ЖАНА ИЛИМ ПРЕДМЕТТЕР БОЮНЧА ОКУУ ПРОГРАММАЛАРЫН ИШТЕП ЧЫГУУ:

10-11 класс предметтик стандарттар буйругу 03.07.17

10-11 класс предметтик стандарттар буйругу_5.06.17

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар