Мониторинг, стратегиялык пландоо жана мамлекеттик программаларды талдоо  бөлүмү
Мониторинг, стратегиялык пландоо жана мамлекеттик программаларды талдоо бөлүмү

Көрүлдү: 1831

Саясат чараларын аткаруу (кароо)

2018-жылдын жыйынтыгы боюнча билим берүү жана илим жаатындагы саясий чараларды аткаруунун резюмеси https://edu.gov.kg/media/files/7f5928be-26af-4628-b0fe-2195a1c9bc94.docx

2019-жылдын жыйынтыгы боюнча билим берүү жана илим жаатындагы саясий чараларды аткаруунун резюмеси https://edu.gov.kg/media/files/b9b1218a-ee56-4880-9f85-ad2fa547b89b.docx

2020-жылдын жыйынтыгы боюнча билим берүү жана илим жаатындагы саясий чараларды аткаруунун резюмеси https://edu.gov.kg/media/files/225c5781-fa5c-4739-a9c4-50e02fc94805.docx 

2021-жылдын жыйынтыгы боюнча билим берүү жана илим жаатындагы саясий чараларды аткаруунун резюмеси /media/uploads/2023/07/10/2021_kLUrZuE.docx

2022-жылдын жыйынтыгы боюнча билим берүү жана илим жаатындагы саясий чараларды аткаруунун резюмеси /media/uploads/2023/05/02/2022.docx

2023-жылдын жыйынтыгы боюнча билим берүү жана илим жаатындагы саясий чараларды аткаруунун резюмеси /media/uploads/2024/02/05/2023.docx

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар