Мониторинг, стратегиялык пландоо жана мамлекеттик программаларды талдоо  бөлүмү
Мониторинг, стратегиялык пландоо жана мамлекеттик программаларды талдоо бөлүмү

Көрүлдү: 1922

Статистикалык маалыматтар

Билим берүү жаатындагы УСК статистикасы  /media/uploads/2023/09/21/bnjfan.docx

 

 

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар