Стратегиялык пландоо, мониторинг жана анализдөө бөлүмү
Стратегиялык пландоо, мониторинг жана анализдөө бөлүмү

Көрүлдү: 1680

Статистикалык маалыматтар

Билим берүү жаатындагы УСК статистикасы  /media/uploads/2023/09/21/bnjfan.docx

 

 

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар