Стратегиялык пландоо, мониторинг жана анализдөө бөлүмү
Стратегиялык пландоо, мониторинг жана анализдөө бөлүмү
...
ЖЫЙЫНТЫККА БАГЫТТАЛГАН СТРАТЕГИЯЛЫК БАШКАРУУ БОЮНЧА СЕМИНАР БОЛУП ӨТТҮ

26 Июль 2022 ж. 18:26

...
Райондук/шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн рейтинги түзүлдү

25 Февраль 2022 ж. 10:15

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар