Мониторинг, стратегиялык пландоо жана мамлекеттик программаларды талдоо  бөлүмү
Мониторинг, стратегиялык пландоо жана мамлекеттик программаларды талдоо бөлүмү
ЖЫЙЫНТЫККА БАГЫТТАЛГАН СТРАТЕГИЯЛЫК БАШКАРУУ БОЮНЧА СЕМИНАР БОЛУП ӨТТҮ

Көрүлдү: 1563

2022-жылдын 12-июлунан 14-июлуна чейин Билим берүү жана илим министрлигинин борбордук аппаратынын жана ведомстволук түзүмдөрдүн кызматкерлери мамлекеттик башкаруу системасындагы стратегиялык менеджмент боюнча семинарга катышты.

post.title

Семинарда катышуучулар стратегиялык пландаштыруунун ролун жана маанисин, натыйжага багытталган пландаштыруунун методологиясын жана инструменттерин талкуулашты. Алар мамлекеттик программаларды талдоо, мониторинг жүргүзүү жана баалоо көндүмдөрүн консолидациялашты.

Катышкан топтор проблемаларды аныктоо жана идентификациялоо, стратегиялык максаттарды коюу, стратегиялык башкарууда мониторингдин жана баалоонун ролун жана маанисин, алардын өз ара байланышын жана айырмачылыктарын аныктоо, индикаторлордун логикалык моделин конструкциялоо (аракет индикаторлору - натыйжа индикаторлору), индикаторлордун баштапкы жана максаттуу маанилеринин маанилүүлүгүн белгилөө, программалардын жана стратегиялардын таасирин баалоо боюнча тапшырмаларды аткарышты.

Квалификацияны жогорулатуу боюнча семинарды тренер Зауре Сыдыкова өткөрдү. Иш-чара «Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр» долбоорун ишке ашыруу бөлүмүнүн колдоосу менен уюштурулду.

Бөлүшүңүз

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар