Мониторинг, стратегиялык пландоо жана мамлекеттик программаларды талдоо  бөлүмү
Мониторинг, стратегиялык пландоо жана мамлекеттик программаларды талдоо бөлүмү

Көрүлдү: 1850

Мамлекеттик органдар, мониторинг жүргүзүү жана стратегиялык пландоо чөйрөсүндөгү мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдар

Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлиги  http://mineconom.gov.kg

Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлиги https://agro.gov.kg

Кыргыз Республикасынын стратегиялык изилдөөлөр улуттук институту  http://www.nisi.kg

Кыргыз Республикасында мониторинг жүргүзүүнүн жана баа берүүнүн улуттук тармагы http://www.evaleurasia.org

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети http://www.stat.kg

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар