Мониторинг, стратегиялык пландоо жана мамлекеттик программаларды талдоо  бөлүмү
Мониторинг, стратегиялык пландоо жана мамлекеттик программаларды талдоо бөлүмү

Көрүлдү: 2062

Стратегиялык документтер

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн "2021-2040-жылдары Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү программасын бекитүү жөнүндө" токтому (2021-жылдын 4-майы № 200) /media/uploads/2022/01/15/200-040521_-2040.pdf

2021-2040-жылдары Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү программасы /media/uploads/2022/01/15/1_-2040_-2.doc


2021-2040-жылдары Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү программасын ишке ашыруу боюнча 2021-2023-жылдарга карата иш-аракеттер планы /media/uploads/2022/01/15/2__2021-2023.docx

2012-2020-жылдарга Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү
СТРАТЕГИЯСЫ 
https://edu.gov.kg/media/files/552ccc75-55e6-4fe4-8131-57a7a0438735.doc

2020-жылга чейин Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү
КОНЦЕПЦИЯСЫ 
https://edu.gov.kg/media/files/5afcd259-18ac-4dcb-9562-e5c46b98198f.doc

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн "Кыргыз Республикасында билим берүү системасын өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттары жөнүндө" токтому  (2012-жылдын 23-марты N 201) https://edu.gov.kg/media/files/ac05cebc-318c-4a1b-9730-b1703c73bde6.doc

 

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар