Аккредитация жана сапатты баалоо бөлүмү
Аккредитация жана сапатты баалоо бөлүмү

Көрүлдү: 2718

Тышкы баалоо документтери

 

Баалоо критерийлери (институционалдык аккредитация: колледж)

Баалоо критерийлери (институционалдык аккредитация: лицей)

Баалоо критерийлери (институционалдык аккредитация: мектеп)

 

Баалоо критерийлери (программалык аккредитация: колледж)

Баалоо критерийлери (программалык аккредитация: лицей)

Баалоо критерийлери (программалык аккредитация: мектеп)

 

Корутунду (институционалдык аккредитация: колледж)

Корутунду (институционалдык аккредитация: лицей)

Корутунду (институционалдык аккредитация: мектеп)

 

Корутунду (программалык аккредитация: колледж)

Корутунду (программалык аккредитация: лицей)

Корутунду (программалык аккредитация: мектеп)

 

Эксперттерге коюлуучу талаптар (колледж, лицей)

Эксперттерге коюлуучу талаптар (мектеп)

 

Руководство по АСУЛА для экспертов

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар