Аккредитация жана сапатты баалоо бөлүмү
Аккредитация жана сапатты баалоо бөлүмү

Көрүлдү: 1860

Аккредитацияланган билим берүү уюмдарынын жана программалардын реестри

 

 

 

 

 

1) Реестр организаций высшего профессионального образования 

2) Реестр учреждений /media/uploads/2021/07/28/umfkcn.xlsx

3) Реестр организаций среднего профессионального образования /media/uploads/2021/07/28/wdgdbm.xlsx

4) Реестр организаций начального профессионального образования /media/uploads/2021/07/28/ikmdxt.xlsx

5) Реестр средних общеобразовательных организаций /media/uploads/2021/07/28/ctiflp.xlsx

6) Реестр курсов дополнительного образования /media/uploads/2021/07/28/zuysmy.xlsx

 

 

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар