Аккредитация жана сапатты баалоо бөлүмү
Аккредитация жана сапатты баалоо бөлүмү
...
2023-жылдагы бүтүрүүчүлөрдүн Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгынын анализи

27 Ноябрь 2023 ж. 14:59

...
АККРЕДИТАЦИЯЛООНУН АВТОМАТТАШТЫРЫЛГАН СИСТЕМАСЫНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ ЭМНЕДЕ?

31 Январь 2023 ж. 18:38

...
АСУЛАга КАТТАЛУУГА ЧЕЙИН ТАКТАЛУУЧУ ЖАГДАЙЛАР

31 Январь 2023 ж. 14:29

...
АККРЕДИТАЦИЯЛООНУН АЧЫК-АЙКЫНДЫГЫН КАМСЫЗДООДО АКТУАЛДУУ КАДАМДАР (4-БӨЛҮК)

31 Январь 2023 ж. 14:25

...
АККРЕДИТАЦИЯЛООНУН АЧЫК-АЙКЫНДЫГЫН КАМСЫЗДООДО АКТУАЛДУУ КАДАМДАР (3-БӨЛҮК)

31 Январь 2023 ж. 14:10

...
АККРЕДИТАЦИЯЛООНУН АЧЫК-АЙКЫНДЫГЫН КАМСЫЗДООДО АКТУАЛДУУ КАДАМДАР (2-БӨЛҮК)

31 Январь 2023 ж. 13:40

...
АККРЕДИТАЦИЯЛООНУН АЧЫК-АЙКЫНДЫГЫН КАМСЫЗДООДО АКТУАЛДУУ КАДАМДАР (1-БӨЛҮК)

31 Январь 2023 ж. 12:09

...
БИЛИМ БЕРҮҮНҮН САПАТЫН БААЛООДО ЭКСПЕРТТЕРДИН ПОТЕНЦИАЛЫН ЖОГОРУЛАТУУ БОЮНЧА СЕМИНАР ӨТКӨРҮЛДҮ

31 Январь 2023 ж. 11:20

...
ОРТО КЕСИПТИК ОКУУ ЖАЙЛАР ҮЧҮН АККРЕДИТЦИЯЛООНУН АВТОМАТТАШТЫРЫЛГАН СИСТЕМАСЫ ЖӨНҮНДӨ ОКУТУУ СЕМИНАРЫ ӨТКӨРҮЛДҮ

31 Январь 2023 ж. 9:36

...
АККРЕДИТАЦИЯЛООНУ БАШКАРУУНУН АВТОМАТТАШТЫРЫЛГАН СИСТЕМАСЫ БОЮНЧА ЭКСПЕРТТЕР ҮЧҮН СЕМИНАР

25 Ноябрь 2022 ж. 12:45

...
АККРЕДИТАЦИЯЛОО: УКУКТУК ЧЕНЕМДИК АКТЫЛАРГА ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ КИРГИЗҮҮ БОЮНЧА ИШ БАШТАЛДЫ

21 Сентябрь 2022 ж. 15:57

...
АККРЕДИТАЦИЯЛОО: ЭКСПЕРТТЕРДИН ПОТЕНЦИАЛЫН ЖОГОРУЛАТУУ МАКСАТЫНДА ОКУТУУ СЕМИНАРЫ ӨТӨТ

15 Сентябрь 2022 ж. 18:33

...
КЕСИПТИК ЛИЦЕЙЛЕР АККРЕДИТАЦИЯЛООДОН ЭЛЕКТРОНДУК ФОРМАТТА ӨТӨТ

8 Сентябрь 2022 ж. 17:52

...
АККРЕДИТАЦИЯЛООНУ АВТОМАТТАШТЫРУУ ПИЛОТТУК РЕЖИМДЕ КИРГИЗИЛЕТ

2 Сентябрь 2022 ж. 17:57

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар