Аккредитация жана сапатты баалоо бөлүмү
Аккредитация жана сапатты баалоо бөлүмү
ОРТО КЕСИПТИК ОКУУ ЖАЙЛАР ҮЧҮН АККРЕДИТЦИЯЛООНУН АВТОМАТТАШТЫРЫЛГАН СИСТЕМАСЫ ЖӨНҮНДӨ ОКУТУУ СЕМИНАРЫ ӨТКӨРҮЛДҮ

Көрүлдү: 0

Орто кесиптик окуу жайлар үчүн аккредитациялоонун автоматташтырылган системасы жөнүндө окутуу семинары Азия өнүктүрүү банкынын “Инклюзивдүү өнүгүү үчүн көндүмдөр” Секторду өнүктүрүү программасы менен биргеликте Бишкек шаарында 2022-жылдын 15-16-декабрында өткөрүлдү.

post.title

https://www.youtube.com/watch?v=xmRUkxRXRgE

Бөлүшүңүз

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар