Аккредитация жана сапатты баалоо бөлүмү
Аккредитация жана сапатты баалоо бөлүмү

Көрүлдү: 1718

Буйруктар

 

Аккредитациялоо маселелери боюнча маалыматтык-түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жөнүндө буйрук 

 

Аккредитациялоо боюнча документтердин  формасын бекитүү жөнүндө буйрук 

 

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 15-майындагы №246 токтомун ишке ашыруу  жөнүндө буйрук

 

Шарттуу аккредитацияланган же аккредитациялоодон баш тартылган мамлекеттик жана муниципалдык  жалпы билим берүү уюмдарын кошумча экспертизалоо жөнүндө буйрук 

Шарттуу аккредитацияланган же аккредитациялоодон баш тартылган мамлекеттик жана муниципалдык  жалпы билим берүү уюмдарын кошумча экспертизалоо жөнүндө буйрук 

Мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарын кошумча экспертизалоо тартибин бекитүү жөнүндө буйрук 

Аккредитациялоо графигин өзгөртүү боюнча буйрук

Жалпы билим берүү уюмдарын аккредитациялоо маселелери жөнүндө буйрук 

Аккредитациялоо графигин бекитүү боюнча буйрук

Аккредитациялоо боюнча документтерди бекитүү

Жалпы билим берүү уюмдарын аккредитациялоодо тышкы баалоо жүрrүзүүчү эксперттер жөнүндө буйрук

Жалпы билим берүү уюмдарын аккредитациялоо маселелери жөнүндө буйрук  

 

Кыргыз Республикасынын кесиптик билим берүү уюмдарынын сапатын камсыздоонун ички системасы жөнүндө типтүү жобону бекитүү тууралуу

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар