Башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгы
Башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгы
“Компетенцияларды сертификациялоо жана валидациялоо: эмгек рыногунун жаңы мейкиндиктери” форуму болуп өттү!

Көрүлдү: 0

Бүгун Бишкек шаарындагы “Sheraton” мейманканасында “Компетенцияларды сертификациялоо жана валидациялоо: эмгек рыногунун жаңы мейкиндиктери” аттуу форуму өткөрүүлүүдө. Бул иш-чарага Кыргыз Республикасынын Улуттук квалификациялык кеңештин мүчөлөрү, иш-берүүчүлөр, социалдык өнөктөштөр жана ведомстволор катышууда.

post.title

Форумдун максаты: Кыргыз Республикасында эмгек рыногун жана экономиканы өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү үчүн компетенцияларды сертификациялоо жана валидациялоо: учурдагы абалын жана келечегин талкуулоо.

Милдеттери:

•    Компетенцияларды/квалификацияларды сертификациялоону жана валидациялоону өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн жана актуалдуулугун жалпы түшүнүүнү калыптандыруу;
•    Квалификацияларды, компетенцияларды/квалификацияларды валидациялоо жана сертификациялоо системасын өнүктүрүү чөйрөсүндөгү улуттук жана эл аралык контекстти жана практиканы көрсөтүү;
•    Формалдуу эмес жана информалдуу окутууну сертификациялоо жана валидациялоо процессине тартылган негизги кызыкдар тараптардын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктүн перспективаларын талкуулоо жана механизмдерин иштеп чыгуу.

Иш-чаранын негизги уюштуруучулары – Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги жана Германиянын Эл аралык кызматташтык коому (GIZ).

Бөлүшүңүз

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар