Башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгы
Башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгы
Сүрөт табылган жок
Абдыракманова Асыл Доотуевна

Главный специалист

Сүрөт табылган жок
Бегалиева Гульнура Жашасыновна

Ведущий специалист

Сүрөт табылган жок
Жусупбекова Нурия Жакыповна

Ведущий специалист

Сүрөт табылган жок
Каныбекова Нурия Нурлановна

Ведущий специалсит

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар