Башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгы
Башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгы

Көрүлдү: 46

Кесиптик башталгыч билим берүү уюмдарында окутулуучу кесиптердин тизмесин бекитүү жөнүндө

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН ТОКТОМУ

 

2023-жылдын 16-майы № 252

 

Кесиптик башталгыч билим берүү уюмдарында окутулуучу кесиптердин тизмесин бекитүү жөнүндө

Эмгек рыногунда суроо-талапка ээ болгон жумушчу кадрларды жана адистерди даярдоо чөйрөсүндө натыйжалуу ишти камсыз кылуу максатында, "Билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, "Кесиптик башталгыч билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесине ылайык, "Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 1317-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети токтом кылат:

 

1. Кесиптик башталгыч билим берүү уюмдарында окутулуучу кесиптердин тизмеси ушул токтомдун тиркемесине ылайык бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги ушул токтомдон келип чыгуучу тиешелүү чараларды көрсүн.

3. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

1) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 28-июлундагы № 473 "Кесиптик башталгыч билим берүүчү уюмдарда окутулуучу кесиптердин тизмесин бекитүү жөнүндө" токтому;

2) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 3-ноябрындагы № 520 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 28-июлундагы № 473 "Кыргыз Республикасында баштапкы кесиптик билим берүү боюнча жумушчу кесиптердин жана адистиктердин тизмесин бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому.

4. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып жети күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

 

Кыргыз Республикасынын

Министрлер Кабинетинин

Төрагасы

 

 

А.У. Жапаров

 

 

 

 

 

Тиркеме

Кесиптик башталгыч билим берүү уюмдарында окутулуучу кесиптердин
ТИЗМЕСИ

I бөлүм. Экономиканын бардык тармактары үчүн жалпы кесиптер

II бөлүм. Металл иштетүү

1-глава. Металлдарды жана башка материалдарды механикалык иштетүү

2-глава. Слесардык жана слесардык-куроо иштери

III бөлүм. Электр-техникалык өндүрүш

IV бөлүм. Радиоаппаратура жана зым байланыш аппаратура өндүрүшү

V бөлүм. Кен казуу өнөр жайы

VI бөлүм. Электр станцияларын, электр тармактарын жана байланыш тармактарын эксплуатациялоо жана жабдууларын оңдоо

VII бөлүм. Курулуш

1-глава. Курулуш, монтаждоо жана оңдоо-курулуш иштери

2-глава. Жол-курулуш машиналарын пайдалануу, тейлөө жана оңдоо

VIII бөлүм. Жыгач иштетүү өндүрүшү

IX бөлүм. Транспорт

1-глава. Темир жол транспорту

2-глава. Жер бетинде жүрүүчү транспорт

3-глава. Суу транспорту

X бөлүм. Байланыш жумушчуларынын иштери жана кесиптери

XI бөлүм. Жеңил өнөр жайы

1-глава. Текстиль өндүрүшү

2-глава. Токуу өндүрүшү

3-глава. Бут кийим өндүрүшү

4-глава. Тигүү өндүрүшү

XII бөлүм. Полиграфия өндүрүшү

XIII бөлүм. Таш иштетүү өндүрүшү

XIV бөлүм. Коомдук тамактануу, тамак-аш азыктарын өндүрүү

1-глава. Коомдук тамактануу

2-глава. Тамак-аш азыктарын өндүрүү

XV бөлүм. Айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы

XVI бөлүм. Көркөм жана зер буюмдар өндүрүшү. Элдик кол өнөрчүлүк буюмдары

XVII бөлүм. Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар (МКТ)

XVIII бөлүм. Туризм жана тейлөө чөйрөсү

1-глава. Туризм

2-глава. Тейлөө чөйрөсү

 

КР ЖРОК боюнча коддор

Кесиптик башталгыч билим берүүдөгү кесиптердин аталыштары

КР ЖРОКнын кесиптерине ылайык квалификациялардын аталышы

Берилүүчү квалификациянын деңгээли

Кесиптик башталгыч билим алуунун ченемдик мөөнөтү (жыл)

негизги жалпы билим берүүчү программаларды өздөштүргөн адамдар үчүн

жалпы билим берүүчү уюмдарды аяктаган адамдар үчүн(*)

жалпы орто билим албастан

жалпы орто билим алуу менен

I бөлүм. Экономиканын бардык тармактары үчүн жалпы кесиптер(**)

1

 

Электр жабдууларын оңдоо жана тейлөө боюнча электрмонтер (тармактар боюнча)

 

 

2

2

1

7233

 

Электр жабдууларын оңдоо жана тейлөө боюнча электрмонтер

3-4

 

2

 

Электр жабдууларын оңдоочу слесарь-электрик (тармактар боюнча)

 

 

2

2

1

5147

 

Электр жабдууларын оңдоочу слесарь-электрик

3-4

 

3

 

Технологиялык жабдууларды жөндөөчү (тармактар боюнча)

 

 

-

3

-

7223

 

Технологиялык жабдууларды жөндөөчү

3-4

 

4

 

Слесарь оңдоочу (тармактар боюнча)

 

 

2

2

1

7233

 

Слесарь оңдоочу

3-4

 

 

 

II бөлүм. Металл иштетүү

1-глава. Металлдарды жана башка материалдарды механикалык иштетүү

5

 

Программалык башкарылуучу станоктордун оператору

 

 

-

3

-

8211

 

Программалык башкарылуучу станоктордун оператору

2-4

 

 

 

 

Кеңири профилдеги станокчу

 

 

 

2

1

7223

 

Кеңири профилдеги станокчу

2-4

 

7223

 

Токарь-жонгуч

2-4

7223

 

Токарь-каруселчи

2-4

7223

 

Токарь-револьверчи

2-4

6

 

Универсал-фрезерлөөчү

 

 

-

2

1

7223

 

Тиш чыгаргыч

2-4

 

 

 

7223

 

Фрезерлөөчү

2-4

 

 

 

7223

 

Шевинговалыцик

2-4

 

 

 

7

 

Универсал-жылмалоочу

 

 

-

2

-

7223

 

Доводчик-сүргүч

2-4

 

7222

Курчутуучу

2-5

7224

Тиш жылмалоочу

2-4

7224

Жылмалоочу

2-4

8

 

Ширетүүчү (электр жана газ менен ширетүү иштери)

 

 

2

2

1

7212

 

Газ менен ширетүүчү

2-4

 

7212

Электр-газ менен ширетүүчү

2-4

7212

Автоматтык жана жарым автоматтык машиналарда электр ширетүүчүсү

2-4

7212

 

Кол менен ширетүүнүн электр ширетүүчүсү

2-4

7212

 

Газ менен кескич

3-4

9

 

Балка чапкыч темир уста

 

 

2

2

1

7217

 

Балка чапкыч темир уста

2-4

 

10

 

Ротациялоочу машинада штамптоочу темир уста

 

 

2

3

1

7217

 

Ротациялык машинада штамптоочу темир уста

2-4

 

2-глава. Слесардык жана слесардык куроо иштери

11

 

Слесарь

 

 

-

2

1

4222

 

Слесарь-инструментальщик

2-5

 

8182

 

Механикалык куроо жумуштарынын слесары

2-4

12

 

Контролдоп өлчөөчү приборлорду жөндөөчү

 

 

-

3

-

8283

 

Контролдоп өлчөөчү приборлорду жөндөөчү

2-6

 

8281

Контролдоп өлчөөчү приборлор жана автоматика боюнча слесарь

2-6

III бөлүм. Электр-техникалык өндүрүш

13

 

Электр жана электр-механикалык приборлорду куроочу слесарь

 

 

-

3

-

7241

 

Электр жана электр-механикалык приборлорду куроочу слесарь

2-4

 

14

 

Электр машиналарын жана аппараттарын куроочу

 

 

-

3

-

8282

 

Электр машиналарын жана аппараттарын куроочу

2-4

 

15

 

Трансформатордун өзөкчөлөрүн куроочу

 

 

-

3

-

7241

 

Трансформатордун өзөкчөлөрүн куроочу

2-4

 

16

 

Электр-өлчөөчү приборлорду куроочу

 

 

-

3

-

7241

 

Электр өлчөөчү приборлорду куроочу

2-4

 

17

 

Электр машиналарын, аппараттарды жана приборлорду сыноочу

 

 

-

3

-

7241

 

Электр машиналарын, аппараттарды жана приборлорду сыноочу

2-4

 

18

 

Электр машиналарын, аппараттарды жана приборлорду куроону контролдоочу

 

 

-

3

-

7241

 

Электр машиналарын, аппараттарды жана приборлорду куроону контролдоочу

1-4

 

19

 

Электр машиналарынын элементтерин түрүүчү

 

 

-

3

-

8282

 

Электр машиналарынын элементтерин түрүүчү

2-4

 

20

 

Трансформаторду куроочу

 

 

-

3

-

8282

 

Трансформаторду куроочу

2-4

 

21

 

Монтаждоочу-ваакумчу

 

 

-

3

-

8283

 

Монтаждоочу-ваакумчу

2-4

 

IV бөлүм. Радиоаппаратура жана зым байланыш аппаратура өндүрүшү

22

 

Радиоэлектрондук приборлорду куроочу слесарь

 

 

-

2

-

7242

 

Радиоэлектрондук приборлорду куроочу слесарь

2-4

 

23

 

Радиоэлектрондук аппаратураларды жана приборлорду монтаждоочу

 

 

-

2

 

7242

 

Радиоэлектрондук аппаратураларды жана приборлорду монтаждоочу

2-4

 

24

 

Радиоэлектрондук аппаратуралардын жана приборлордун контролдоочусу

 

 

-

2

-

7242

 

Радиоэлектрондук аппаратуралардын жана приборлордун контролеру

2-4

 

25

 

Радаоэлектрондук аппаратураларды жана приборлорду жөндөөчү

 

 

-

2

-

8283

 

Радиоэлектрондук аппаратураларды жана приборлорду жөндөөчү

2-4

 

V бөлүм. Кен казуу өнөр жайы

26

 

Жер астындагы кен жумушчусу

 

 

2

3

1

7111

 

Тазалоо иштеринин кен жумушчусу

4-5

 

7111

 

Жер астында кен жумушчусу

1-3

8111

 

Кен бургулоочу машиналардын машинисти

5

8111

 

Жер астындагы орнотмолордун машинисти

3-4

27

 

Ачык кен жумуштарынын машинисти

 

 

2

3

1

8332

 

Бульдозердин машинисти

3-4

 

8332

 

Скрепердин машинисти

3-4

8332

 

Экскаватордун машинисти

4-5

7129

 

Бургулоочу орнотмолордун машинисти

3-5

8111

 

Отвалдык көпүрөнүн машинисти

3-4

28

 

Электровоздун машинисти (кен өткөөлүндөгү)

 

 

-

3

-

8311

 

Электровоздун машиниста (кен өткөөлүндөгү)

3-5

 

29

 

Өткөөлчү

 

 

-

3

1

7111

 

Өткөөлчү

4-5

 

7111

 

Тирөөчтөрдү бекитүүчү

3-4

30

 

Өткөөл комплексинин машинисти

 

 

-

3

1

8111

 

Өткөөлчү комплексинин машинисти

4-5

 

 

 

31

 

Жер астындагы жумуштардын электр слесары

 

 

-

3

-

8283

 

Жер астындагы жумуштардын электр слесары

3-4

 

7150

 

Жер астынан кенге өтүүчү жабдуунун электрослесарь-монтажниги

3-4

 

32

 

Пайдалуу кендерди байытуучу

 

 

-

2

1

7610

 

Шлихтерди байытуучу

3-6

 

 

 

VI бөлүм. Электр станцияларын, электр тармактарын жана байланыш тармактарын эксплуатациялоо жана жабдууларын оңдоо

33

 

Электр станцияларын жана электр тармактарын техникалык тейлөөчү электрмонтер

 

 

-

3

-

7233

 

Подстанцияларды тейлөө боюнча электрмонтер

III топ

 

7233

 

Электр жабдууларын тейлөө боюнча электрмонтер

II-III топ

7233

 

Бөлүштүрүүчү тармактарды эксплуатациялоо боюнча электрмонтер

II-III топ

7233

 

Оперативдүү чыгуучу бригаданын электрмонтеру

II-III топ

34

 

Электр тармактарын оңдоочу электрмонтер

 

 

-

3

-

8283

 

Релелик коргоо жана автоматика аппаратурасын оңдоочу электрмонтер

2-4

 

 

 

7137

 

Электр берүүнүн аба линияларын оңдоочу электрмонтер

2-4

 

 

 

7233

 

Экинчилик коммутацияны жана байланышты оңдоочу электрмонтер

2-4

 

 

 

7522

 

Кабелдик линияларды оңдоочу жана монтаждоочу электрмонтеру

2-4

 

 

 

35

 

Электр станцияларынын электр жабдууларын оңдоочу электрслесарь

 

 

-

3

-

7233

 

Автоматиканы жана электр станциясынын өлчөөчү каражаттарын тейлөөчү жана оңдоочу электрслесарь

III топ

 

7233

Электр станцияларынын электр жабдууларын оңдоочу электрслесарь

2-4

7241

Бөлүштүрүүчү түзүлүштөрдү оңдоочу электрслесарь

2-4

8282

Электр машиналарын оңдоочу электр слесарь

2-4

36

 

Электр станцияларынын жабдууларын оңдоочу слесарь

 

 

-

3

-

7233

 

Жылуулук тармактарынын жабдууларын оңдоочу слесарь

2-4

 

7233

От казандарын жана чаң даярдоочу цехтердин жабдууларын оңдоочу слесарь

2-4

7233

Буу-газ турбина жабдууларын оңдоочу слесарь

2-4

37

 

Электр тармактарын жана электр жабдууларын электр монтаждоочу

 

 

-

3

-

7137

 

Жарык берүү жана жарыктандыруу тармактарын электр монтаждоочу

2-4

 

7137

Электр машиналарын электр монтаждоочу

2-4

7124

Бөлүштүрүүчү түзүлүштөрдү электр монтаждоочу

2-4

7124

Күч берүүчү тармактар жана электр жабдуулары боюнча электр монтаждоочу

2-4

38

 

Электр монтаждоочу-жөндөөчү

 

 

-

3

-

7137

 

Электр монтаждоочу-жөндөөчү

2-4

 

39

 

Лифт боюнча электрмеханик

 

 

2

2

1

7137

 

Лифт боюнча электрмеханик

2-4

 

40

 

Байланыш тармактарын жана коммутация системасын оңдоочу жана тейлөөчү электр монтеру

 

 

2

2

1

7233

 

Байланыш тармактарын жана коммутация системасын оңдоочу жана тейлөөчү электр монтеру

2-4

 

41

 

Байланыш тармактарынын жана коммутация системасынын станциялык жабдууларынын электр монтеру

 

 

2

2

1

7522

 

Байланыш тармактарынын жана коммутация системасынын станциялык жабдууларынын электр монтеру

3-4

 

VII бөлүм. Курулуш

1-глава. Курулуш, монтаждоо жана оңдоо-курулуш иштери

42

 

Жасалгалоочу курулуш иштеринин чебери

 

 

2

2

1

7121

 

Жылмалоочу-мозаикачы

2-4

 

7121

Жылмалоочу-плитачы

2-4

7132

Синтетикалык материалдар менен жылмалоочу

2-4

7138

Сырдоочу

2-5

7133

Шыбакчы

2-4

43

 

Кургак курулуш иштеринин чебери

 

 

2

2

1

7133

 

Шыбакчы

2-4

 

7133

Жылуулук изоляция иштерин аткарууга көндүмү бар шыбакчы

2-4

7138

Сырдоочу

2-5

7450

Каркас-каптоо конструкцияларын монтаждоочу

2-4

44

 

Жалпы курулуш иштеринин чебери

 

 

2

2

1

7121

 

Арматурачы

1-4

 

7121

Бетончу

2-4

7121

Кыш кыноочу

2-4

7122

Болот жана темир-бетон конструкцияларын монтаждоочу

2-4

7122

Мешчи

2-4

7212

Кол менен ширетүүнүн электр ширетүүчүсү

2-4

7450

Темир-бетон буюмдарын жана конструкцияларын калыпка келтирүүчү

2-4

8333

Стропальщик

2-4

7233

Темир уста

2-4

45

 

Жыгач уста-жыгаччылык жана паркет иштеринин чебери

 

 

2

2

1

7132

 

Паркетчи

2-4

 

7124

Жыгаччы

2-4

7124

Курулуш жыгаччы

2-4

7135

Айнекчи

2-4

46

 

Чатырлоочу

 

 

2

2

1

7124

 

Чатырды рулон менен жабуучу жана даана материал менен жабуучу

2-4

 

7124

Чатырды тунуке менен жабуучу

2-4

47

 

Санитардык-техникалык, желдетүү системаларын жана жабдууларын монтаждоочу

 

 

2

2

1

7121

 

Санитардык-техникалык системаларын жана жабдууларын монтаждоочу

2-4

 

8285

Санитардык-техникалык жабдууларын монтаждоочу

2-4

7134

Желдетүү, желдетип абаны тазалоо системаларын монтаждоочу

2-4

48

 

Курулуш конструкцияларын жана поливинилхлорид профилин монтаждоочу

 

 

-

2

1

7119

 

Алюминий жана поливинилхлорид профилиндеги курулуш конструкцияларын монтаждоочу

2-4

 

49

7223

Слесарь-сантехник

 

 

2

2

1

 

 

Слесарь-сантехник

2-4

 

50

 

Курулуш-монтаждоо иштери боюнча слесарь

 

 

2

2

1

7137

 

Курулуш слесары

2-4

 

7137

Курулуш иштеринин электр-слесары

2-4

7124

Темир конструкцияларды куроочу слесарь

1-4

51

 

Турак-жай коммуналдык чарба чебери

 

 

2

2

1

7223

 

Слесарь-сантехник

2-4

 

5147

Электр жабдууларын оңдоо боюнча слесарь-электрик

2-4

7124

Жыгаччы

2-4

52

 

От казандын оператору

 

 

2

2

1

8163

 

От казандын оператору

2-4

 

2-глава. Жол-курулуш машиналарын пайдалануу, тейлөө жана оңдоо

53

 

Жол жана курулуш машиналарынын машинисти

 

 

2

2

1

8332

 

Скрепердин машинисти

5-6

 

8332

Автогрейдердин машинисти

5-6

7129

Түтүк төшөөчүнүн машинисти

5-6

7129

Автокомпрессордун машинисти

4-5

54

 

Курулуш, көтөрүүчү транспорттук жана жол машиналарынын машинисти

 

 

2

2

1

8333

 

Автомобиль кранынын машинисти

4-5

 

8333

Кранчы-машинист

3-4

8331

Тракторчу-машинист

кат. Е, Е1

55

 

Жол-курулуш машиналарын жана тракторлорду оңдоо боюнча слесарь

 

 

2

2

1

7231

 

Жол-курулуш машиналарын жана тракторлорду оңдоо боюнча слесарь

2-4

 

VIII бөлүм. Жыгач иштетүү өндүрүшү

56

 

Жыгач усталык жана эмерек өндүрүшүнүн устаты

 

 

-

2

1

7422

 

Үлгү жасоочу

3-5

 

7422

Эмерек каптагыч

2-4

7422

Жыгачтан жана жыгач материалдарынан жасалган буюмдарды жасалгалоочу

2-3

7422

Жыгачтан жана жыгач материалдарынан жасалган буюмдарды куроочу

3

7422

Эмеректин кооздоочу элементтерин даярдоочу

3-4

7124

Жыгач уста

2-4

7124

Жыгаччы

2-6

57

 

Жыгач иштетүүдөгү станокчу

 

 

2

2

1

7421

 

Жыгач иштетүү станокторунун станокчусу

2-4

 

7421

Станокчу-тактай тилүүчү

2-4

7422

Тактайдын четтерин жылмалоочу станоктун станокчусу

2-3

58

 

Жыгачты жылмалоочу

 

 

2

2

1

7224

 

Жыгачты жылмалоочу

2-3

 

IX бөлүм. Транспорт

1-глава. Темир жол транспорту

59

 

Темир жол бекетинин нөөмөтчүсү

 

 

-

2

1

8312

 

Темир жол бекетинин нөөмөтчүсү

IV-V

 

8312

Жебе постунун нөөмөтчусү

1-3

60

 

Борборлоштуруу постунун оператору

 

 

-

2

1

7511

 

Борборлоштуруу постунун оператору

3-4

 

8312

Белги берүүчү

2-3

61

 

Локомотив машинистинин жардамчысы

 

 

-

2

-

8311

 

Тепловоз машинистинин жардамчысы

-

 

8311

Дизель поезддин машинистинин жардамчысы

-

62

 

Темир жол транспортунда коштоочу

 

 

-

-

1

63

 

Поезддин электр механиги

 

 

-

2

1

7511

 

Поезддин электр механиги

2-4

 

5111

Алыскы аралыкка жүрүүчү жүргүнчү вагондордун коштоочусу

2

5111

Атайын жана жүк ташуучу вагондордун коштоочусу

2-3

5111

Иштебеген абалдагы локомотивдерди жана жүргүнчү вагондордун коштоочусу

2

64

 

Темир жол транспортунда ташуучу документтерди иштеп чыгуу боюнча оператор

 

 

-

2

1

4211

 

Жүргүнчү транспортунун билет сатуучу кассири

2-3

 

4211

Товар боюнча кассир

2-3

9332

Жүктөрдү жана кол жүктөрдү кабыл алуучу жана тапшыруучу

2

65

 

Тепловоздун машинисти

 

 

-

3

-

8111

 

Тепловоздун машинисти

3-5

 

66

 

Дизель-поезддин машинисти

 

 

-

3

-

8311

 

Дизель-поезддин машинисти

3-5

 

67

 

Көчмө курамды тейлөөчү жана оңдоочу слесарь

 

 

2

2

1

8281

 

Көчмө курамды оңдоочу слесарь

2-4

 

7511

Локомотивди кароочу жана оңдоочу слесарь

4-5

7511

Вагондорду кароочу жана оңдоочу

3-4

68

 

Темир жол транспортунун электр-монтеру

 

 

2

2

1

7241

 

Тартуучу подстанциянын электрмонтеру

2-4

 

69

 

Сигналдаштыруу, борборлоштуруу жана бөгөттөө түзүлүштөрүнүн электр-монтеру

 

 

-

3

-

7511

 

Сигналдаштыруу, борборлоштуруу жана бөгөттөө түзүлүштөрүнүн электр-монтеру

4-6

 

70

 

Поезддерди түзүүчү

 

 

-

2

-

7511

 

Поезддерди түзүүчү

3-4

 

8312

Поезддердин кыймылынын ылдамдыгын жөнгө салуучу

1-3

71

 

Муздаткыч орнотмолорунун машинисти

 

 

2

2

1

7233

 

Муздаткыч орнотмолорунун машинисти

2-6

 

2-глава. Жер бетинде жүрүүчү транспорт

72

 

Автомеханик

 

 

2

3

1

7231

 

Автотранспорт каражаттарын техникалык абалын контролдоочу

2-4

 

73

 

Автотранспорт каражаттарын оңдоочу слесарь

 

 

2

2

1

7231

 

Автотранспорт каражаттарын техникалык тейлөө жана оңдоочу слесарь

2-4

 

7231

Автомобилдерди оңдоочу слесарь (кузовун оңдоо иштери)

2-4

7231

Автомобилдин электр жабдууларын оңдоочу электрик

2-4

7231

Автомобилдерди оңдоочу слесарь (сырдоо иштери)

2-4

7231

Автомобилдерди оңдоочу слесарь (моторчу)

2-4

74

8290

Май куюучу бекеттин оператору

 

 

2

2

1

 

 

Май куюучу бекеттин оператору

2-4

 

 

Шаар электр транспортунун айдоочусу

 

 

-

-

6 ай

8323

 

Троллейбустун айдоочусу

4-6

 

75

 

Автомобилдин айдоочусу

 

 

 

 

2,5-3,5 ай (кайра даярдоо - 1,5 ай)

8322

 

Автомобилдин айдоочусу

"В", "В1"

 

8322

Автомобилдин айдоочусу

"С", "С1"

8322

Автомобилдин айдоочусу

"В жана С"

3-глава. Суу транспорту

76

 

Кеме айдоочу-чакан кеменин механигинин жардамчысы

 

 

-

2

-

8340

 

Матрос

4-5

 

7514

Кеме кыймылдаткычын өз алдынча башкаруучу моторист

-

8340

Рулчу (кормщик)

3

X бөлүм. Байланыш жумушчуларынын иштери жана кесиптери

77

 

Радиотелевизиондук аппаратураларды тейлөө жана оңдоо боюнча радиомеханик

 

 

2

2

1

5147

 

Радиотелевизиондук аппаратураларды тейлөө жана оңдоо боюнча радиомеханик

2-4

 

78

 

Радиоэлектрондук жабдууну оңдоо боюнча радиомеханик

 

 

2

2

1

7242

 

Радиоэлектрондук жабдууну оңдоо боюнча радиомеханик

2-4

 

79

 

Электр байланыш жана өткөргүчтүү берүү жабдуусунун электр монтеру

 

 

2

2

1

7522

 

Станциялык радиофикация (өткөргүчтүү берүүнүн) жабдуусунун электр монтеру

3-4

 

7522

Станциялык телефон байланышынын жабдуусунун электр монтеру

3-4

80

 

Телефон байланышынын жана өткөргүчтүү берүүнүн линиялык-кабелдик курулмаларын оңдоо боюнча электр монтеру

 

 

2

2

1

7522

 

Телефон байланышынын жана радиофикациянын (өткөргүчтүү берүүнүн) линиялык курулмаларынын электр монтеру

2-4

 

81

 

Радио жана телефон байланышынын жабдууларын монтаждоочу

 

 

2

2

1

7233

 

Байланыш жабдууларын монтаждоочу

2-4

 

7551

Кабыл алуучу телевизиондук антенналардын радиомонтеру

2-4

4722

Байланыш монтаждоочусу-кабелчи

2-4

7522

Байланыш монтаждоочусу-ширетүүчү

2-4

7522

Байланыш монтаждоочусу-линейщик

2-4

7522

Кабелчи-ширетүүчү

2-4

82

 

Күзөт-өрткө каршы сигнализациянын жана видео байкоонун электр монтеру

 

 

2

2

1

7522

 

Күзөт-өрткө каршы сигнализациянын жана видео байкоонун электр монтеру

2-4

 

83

 

Байланыш оператору

 

 

2

2

1

7521

 

Почта байланышынын оператору

2-4

 

4223

Контакт-борбордун оператору

2-4

84

 

Була-оптикалык байланыш линиясын монтаждоочу

 

 

2

2

1

7422

 

Була-оптикалык байланыш линиясын монтаждоочу

2-4

 

XI бөлүм. Жеңил өнөр жайы

1-глава. Текстиль өндүрүшү

85

 

Тароочу өндүрүш жабдуусунун оператору

 

 

-

2

1

8261

 

Тарак менен тароочу жабдуунун оператору

4

 

8261

Тегеретип тароочу машинанын оператору

4

8261

Тароочу жабдуунун оператору

2-4

8261

Тароочу-ленталуу агрегаттын оператору

4

86

 

Айландырып тыгуучу өндүрүштүн оператору

 

 

-

2

1

8261

 

Айландырып тытуучу жабдуунун оператору

2, 4

 

87

 

Ийрүү өндүрүшүнүн оператору

 

 

-

2

1

8251

 

Тростилдик жабдуунун оператору

2, 4

 

88

 

Текстилдик буюмдардын сапатын контролдоочу

 

 

 

2

1

7431

 

Ийрүүчү

3-4

 

89

 

Токуучу

 

 

2

2

1

7431

 

Сапатты контролдоочу

2-4

 

7443

Материалдарды жана буюмдарды контролдоочу

2-4

8262

Токуучу (кебез, зыгыр, жүн, жибек өндүрүшү)

2-4

8261

Кол менен токуучу

2-4

7432

Килемчи

4-5

2-глава. Токуу өндүрүшү

90

 

Түйүү-тигүү жабдуусунун оператору

 

 

2

2

1

8262

 

Токулуучу буюмдарды, кездеме түйүүчү

2-4

 

8262

Кеттелчи

4

3-глава. Бут кийим өндүрүшү

91

 

Өтүкчү (кеңири профилдеги)

 

 

2

2

1

5146

 

Жекече бут кийимдерди тигүү боюнча (анын ичинде улуттук бут кийим) өтүкчү

4-5

 

5146

Ортопедиялык бут кийим тигүүчү

1, 3

5146

Бут кийим оңдоочу

2-4

4-глава. Тигүү өндүрүшү

92

 

Бычмачы

 

 

2

2

1

5146

 

Бычмачы

4-7

 

93

 

Тигүү жабдуусунун оператору

 

 

2

2

1

8263

 

Тигүү жабдуусунун оператору

1-6

 

7443

Тигүүчү

2-4

94

 

Тикмечи

 

 

2

2

1

5146

 

Тикмечи

2-4

 

5146

Бычканды билген тикмечи

2-5

95

 

Бычып кесүүчү

 

 

2

2

1

7443

 

Бычып кесүүчү

3-4

 

96

 

Баш кийим үлгүчүсү

 

 

2

2

1

7443

 

Баш кийим үлгүчүсү

3-4

 

7332

Гүл жасоочу

2-4

97

 

Саймачы

 

 

-

-

1

8336

 

Саймачы

1-4

 

8363

Текстилдик-галантериялык буюмдарды саймалоочу

2-4

7432

Тордоочу

2-4

XII бөлүм. Полиграфия өндүрүшү

98

 

Терүү басма устаты

 

 

2

2

1

7341

 

Монтаждоочу

2-4

 

7341

Тегиз басууну басуучу

2-4

7341

Тегиз басууну сыноочу

2-4

7341

Быдыр басууну басуучу

2-4

7341

Быдыр басууну сыноочу

2-4

99

 

Басуу формаларын көчүрүүчү

 

 

2

2

1

7443

 

Басуу формаларын көчүрүүчү

3-4

 

100

 

Терүүчү

 

 

 

2

1

7341

 

Терип басуучу машиналардын терүүчүсү

2-4

 

7341

Терип-сап куюучу машиналардын терүүчүсү

2-4

101

 

Басуу жабдуусунун оператору

 

 

2

2

1

7341

 

Фототерүүчү автоматтардын оператору

2-4

 

8269

Басуу жабдууларынын оператору (терүүчү-компьютердик техникада)

2-4

102

 

Мукабачы

 

 

2

2

1

7416

 

Брошюра даярдоочу

1-4

 

7344

Мукабачы

1-6

XIII бөлүм. Таш иштетүү өндүрүшү

103

 

Ташты иштетүүчү устат

 

 

-

2

1

7113

 

Таш чеккич

2-4

 

7334

Ташты таарып кескич

2-3

7113

Ташты фрезерлөөчү

2-4

7113

Таш ширетүүчү

2-4

7313

Таш буюмдарын жылмалап жалтыратуучу

2-4

XIV бөлүм. Коомдук тамактануу, тамак-аш азыктарын өндүрүү

1-глава. Коомдук тамактануу

104

 

Ашпозчу-кондитер

 

 

2

2

1

5122

 

Ашпозчу

2-4

 

7412

Кондитер

2-4

105

 

Тез тамактануу тармагынын кызматкери

 

 

2

2

1

9411

 

Тез тамактануу тармагынын кызматкери

3-4

 

106

 

Официант, бармен

 

 

2

2

1

5123

 

Бармен

4-5

 

5123

Официант

3-4

2-глава. Тамак-аш азыктарын өндүрүү

107

 

Малдын этин кайра иштетүүчү

 

 

-

2

1

7411

 

Этти майдалоочу

3-4

 

7411

Эттин чала фабрикаттарын даярдоочу

3-4

7411

Канаттуулардын этинен чалафабрикаттарды даярдоочу

3-4

7411

Этти сөөктөн ажыратуучу

2-4

108

 

Сүт азыктарын өндүрүү боюнча устат

 

 

2

2

1

7416

 

Сыр өндүрүүчү

2-4

 

7416

Май өндүрүүчү

2-4

7416

Сүт азыктарын өндүрүү устаты

4-5

8272

Сүт азыктарын муздатуучу аппаратчы

3-5

8272

Сүттү муздатуучу жана пастерлөөчү аппаратчы

3-5

8272

Сүт азыктарын өндүрүүдөгү автоматтык линиянын оператору

4-5

8272

Кычкыл сүт азыктарын жана балдар үчүн сүт азыктарын өндүрүүчү оператор

4-5

109

 

Канттуу азыктар кондитери

 

 

-

2

1

7412

 

Ачыткы кайнатуучу

2-4

 

7412

Карамель жасоочу

2-4

7412

Момпосуй жасоочу

2-4

7412

Пастилька жасоочу-мармеладчы

2-4

8278

Таразалап-таңгактоочу машинанын машинисти

2-4

8274

Шоколадчы

2-4

5122

Халва даярдоочу

2-4

110

 

Өсүмдүк майын чыгаруучу аппаратчы

 

 

-

2

1

7411

 

Чийки заттарды жана чала фабрикаттарды вальцовкалоочу жумушчу

2-4

 

7411

Кууругуч

4-5

8275

Тамак-аш азыктарын ныктоочу-сыгуучу

2-4

8275

Тамак-аш азыктарын кургатуучу

2-4

8275

Гидратация аппаратчысы

3-4

111

 

Элеватордук ун, акшак жана комбикорм даярдоо өндүрүшүнүн аппаратчысы

 

 

-

2

1

8273

 

Комбикорм өндүрүшүнүн аппаратчысы

2-4

 

8273

Акшак өндүрүшүнүн аппаратчысы

2-4

8273

Ун өндүрүшүнүн аппаратчысы

2-4

8273

Дан иштетүүнүн аппаратчысы

2-4

112

 

Нан азыктарын даярдоочу

 

 

-

2

1

7412

 

Ачыткы кайнатуучу

2-4

 

7412

Кондитер

2-4

7412

Наабайчы

2-4

7412

Камыр жууругуч

2-4

7412

Камырды формалоочу

3-4

7412

Камыр бөлүштүрүүчү машинанын машинисти

2-4

8274

Нанды азыктарын формага келтирүүчү үзгүлтүксүз линиянын машинисти

3-4

XV бөлүм. Айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы

113

 

Айыл чарба өндүрүшүнүн устаты (фермер)

 

 

-

3

1

8331

 

Айыл чарба өндүрүшүнүн тракторчу-машинисти

"А, Б, Д" кат.

 

8331

Мал чарба комплекстеринин жана механикалаштырылган фермалардын оператору

2-4

8322

Автомобиль айдоочу

"С1" кат.

8281

Айыл чарба машиналарын жана жабдууларын оңдоочу слесарь

2-3

114

 

Мал чарба устаты (фермер)

 

 

2

2

1

8331

 

Тоют даярдоочу

1-3

 

6122

Тери сорттоочу

3

7441

Жылкычы

3-4

6121

Чочкочу

3-4

6122

Канаттууларды багуучу

2, 4

6122

Коён өстүрүүчү

4-5

8121

Койчу

3-4

115

 

Токой чарбасы боюнча устат

 

 

-

3

2

6129

 

Егерь

-

 

6141

Токойчу

2-6

8331

Тракторчу

"А, Б" кат.

116

 

Мелиорация боюнча устат

 

 

-

-

1

8111

 

Бульдозердин машинисти

3-6

 

7129

Чиркештирилүүчү грейдердин машинисти

4-5

8332

Скрепер машинисти

5-6

7231

Жол-куруу машиналарын жана тракторлорун оңдоо боюнча слесарь

4-6

8331

Тракторчу-машинист

"Е, Е1" кат.

117

 

Өсүмдүк өстүрүү устаты (фермер)

 

 

2

2

1

6112

 

Жүзүм өстүрүүчү

-

 

6112

Мөмө-жемиш өстүрүүчү

-

6112

Тамекичи

-

6113

Бакчачы

-

6111

Күрүч өстүрүүчү

-

6112

Эгин өстүрүүчү

-

6111

Жашылча өстүрүүчү

-

118

 

Багбанчылык-сейил бак жана ландшафттык (жашыл) курулуш устаты

 

 

-

2

1

6113

 

Флорист

-

 

6113

Жашылдандыруу курулушунун жумушчусу

1-6

3471

Ландшафттык дизайнер

-

5330

Бакчачы

1-2

119

 

Чарбак ээси

 

 

2

2

1

6112

 

Мөмө-жемиш өстүрүүчү

-

 

6112

Жашылча өстүрүүчү

-

6111

Корголгон кыртышта жашылча өстүрүүчү

-

6113

Бакчачы

-

6113

Гүл өстүрүүчү

-

8121

Канатууларды багуучу

2-4

6121

Машина менен уй саагыч оператор

3

5122

Ашпозчу

3-4

120

 

Айыл чарба өндүрүшүнүн тракторчу-машинисти

 

 

-

2

1

8331

 

Айыл чарба өндүрүшүнүн тракторчу-машинисти

"А, Б, Д, В, Г" кат.

 

 

Машина-трактор паркын техникалык тейлөө жана оңдоо боюнча мастер

 

 

-

3

-

7223

 

Машина-трактор паркын тейлөө боюнча мастер-жөндөөчү

 

 

8281

Айыл чарба машиналарын жана жабдууларын оңдоо боюнча слесарь

 

8331

Айыл чарба өндүрүшүнүн тракторчу-машинисти

"А, Б, Д, В, Г" кат.

8332

Автомобиль айдоочусу (С, С1)

 

-

-

3,5 ай

121

 

Жаныбарларды ветеринардык тазалоо боюнча оператор

 

 

-

3

1

5139

 

Ветеринардык санитар

3-4

 

6121

Жаныбарларды ветеринардык тазалоо боюнча оператор

3-5

6121

Жаныбарларды жана канаттууларды жасалма уруктандыруу боюнча оператор

2-4

122

 

Айыл чарба продукциясын кайра иштетүү боюнча оператор

 

 

2

2

1

7514

 

Айыл чарба продукциясын кайра иштетүү боюнча оператор

2-4

 

8141

Кургатуучу орнотмолордун оператору

2-4

123

 

Бал челекчи

 

 

2

2

1

6123

 

Бал челекчи

2-4

 

8322

Автомобиль айдоочу

"С1" кат.

124

 

Балыкчы

 

 

2

2

1

6151

 

Балыкчы

2-4

 

125

 

Продукт жана чийки зат даярдоочу

 

 

2

2

1

7411

 

Дары чөптөрдү даярдоочу

2-4

 

7411

Айыл чарба продукттарын жана чийки зат даярдоочу

2-4

8322

Автомобиль айдоочу

"С1" кат.

XVI бөлүм. Көркөм жана зер буюмдар өндүрүшү

Элдик кол өнөрчүлүк буюмдары

126

 

Жыгачтан көркөм буюмдарды жасоочу

 

 

2

2

1

7331

 

Жыгачты күйгүзүп кооздоочу

2-4

 

7331

Жыгачтан көркөм буюмдарды жасоочу

2-4

7331

Боз үйдүн жыгачын даярдоочу

2-4

127

 

Сөөк жана мүйүздөн буюмдарды жасоочу

 

 

2

2

1

7334

 

Сөөктү жана мүйүздү иштетүүчү

2-4

 

7334

Сөөктү жана мүйүздү кескич

2-4

128

 

Металлдан көркөм буюмдарды жасоочу

 

 

2

2

1

7333

 

Көркөм буюмдарды чеканкалоочу

2-4

 

7333

Көркөм формага салып куюучу

2-4

8122

Көркөм буюмдарды куюучу

2-4

129

 

Керамикадан көркөм буюмдарды жасоочу

 

 

2

2

1

7331

 

Керамикадан көркөм буюмдарды жасоочу

2-4

 

7321

Карапачы

2-4

130

 

Таштан көркөм буюмдарды жасоочу

 

 

2

2

1

7334

 

Таш кескич

2-4

 

7113

Таш токары

2-4

131

 

Зергер

 

 

2

2

1

7313

 

Зергер

2-4

 

7313

Зергер-монтировкалоочу

2-4

7313

Зергер-чынжырчы

2-4

132

 

Кездемелерди, гобелендерди жана килемдерди реставрациялоочу

 

 

2

2

1

5520

 

Кездемелерди, гобелендерди жана килемдерди реставрациялоочу

2-4

 

133

 

Сүрөтчү

 

 

2

2

1

7331

 

Жыгачка сүрөт тартуучу сүрөтчү

2-4

 

7333

Металлга кооздоп сүрөт тартуучу сүрөтчү

2-4

7313

Эмалга сүрөт тартуучу сүрөтчү

2-4

5510

Көркөмдөп жасалгалоочу иштердин аткаруучусу

2-4

134

 

Инкрустатор

 

 

2

2

1

7313

 

Инкрустатор

2-4

 

135

 

Улуттук буюмдардын устаты

 

 

2

2

1

7331

 

Териден, жүндөн, мехтен жана башка материалдардан көркөм буюмдарды жасоочу

2-4

 

7331

Кийизден улуттук баш кийимдерди жасоочу

2-4

7331

Чийден көркөм буюмдарды жасоочу

2-4

7332

Кездемеге көркөмдөп сүрөт тартуу менен буюм жасоочу

2-4

XVII бөлүм. Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар (МКТ)

136

 

Локалдуу тармактардын администратору

 

 

-

2

1

2139

 

Локалдуу тармактардын администратору

-

 

137

 

Маалыматтык технологиялардын коопсуздугу боюнча адис

 

 

-

2

1

2139

 

Маалыматтык технологиялардын коопсуздугу боюнча адис

-

 

138

 

Маалыматтык базалар боюнча адис

 

 

-

2

1

2521

 

Маалыматтар базасынын архитектурасын иштеп чыгуучу

-

 

2132

Маалыматтар базасын башкаруу системасындагы оператор

-

139

 

Web жана мультимедиялык тиркемелерди иштеп чыгуучу

 

 

-

2

1

2513

 

Web-сайтты иштеп чыгуучу

-

 

3121

Веб-дизайнер

-

3514

Web-сайттын администратору

 

3514

Веб-оптимизатор

-

3514

Веб-тестирлөөчү

-

3514

Web-программист

-

140

 

Графикалык дизайнер

 

 

-

2

1

3472

 

Жарнамалоо жаатында компьютердик графиканын дизайнери

-

 

141

 

Системалык администратор

 

 

-

2

1

2522

 

Системалык администратор

-

 

142

 

МКТны эксплуатациялоо боюнча адис

 

 

-

2

1

3511

 

Компьютердин оператору

-

 

3511

Компьютерди тейлөө кызматынын оператору

-

XVIII бөлүм. Туризм жана тейлөө чөйрөсү

1-глава. Туризм

143

 

Туристтик маршруттарды коштоочу

 

 

-

2

1

5113

 

Туристтик маршруттарды коштоочу

III, II- категориядагы татаалдыкта

 

144

 

Портер

 

 

-

-

1

9151

 

Портер (жүк ташуучу жумушчу)

1

 

145

 

Саякатты уюштуруучу

 

 

-

2

1

3414

 

Саякатты (экскурсия) уюштуруучу

-

 

3414

Экскурсовод

-

2-глава. Тейлөө чөйрөсү

146

 

Мейманкана чарбасынын кызматчысы

 

 

2

2

1

9132

 

Үй кызматкери

1-2

 

4224

Портье

-

147

 

Чач тарач

 

 

2

2

1

5141

 

Чач тарач

2-4

 

148

 

Визажист

 

 

2

2

1

5141

 

Визажист (косметолог)

3-4

 

149

 

Тырмак жасалгалоочу устат

 

 

2

2

1

5141

 

Маникюр жасоочу

2

 

5141

Педикюр жасоочу

2

150

 

Компьютерлерди жана кеңсе техникаларын оңдоо жана тейлөө боюнча устат

 

 

2

2

1

7422

 

Компьютерлерди жана кеңсе техникаларын оңдоо жана тейлөө боюнча устат

-

 

7422

Компьютерлерди, оргтехниканы жана локалдык тармактарды оңдоо жана тейлөө боюнча устат

-

151

 

Тиричилик техникаларын оңдоо жана тейлөө боюнча устат

 

 

2

2

1

7412

 

Муздаткычтарды оңдоо жана тейлөө боюнча устат

2-4

 

7412

Кондиционерлерди оңдоо жана тейлөө боюнча устат

2-4

7412

Тиричилик жабдууларын оңдоо жана тейлөө боюнча устат

2-4

152

 

Мобилдик телефондорду, смартфон жана планшеттерди оңдоо жана тейлөө боюнча устат

 

 

2

2

1

7422

 

Мобилдик телефондорду, смартфон жана планшеттерди оңдоо жана тейлөө боюнча устат

-

 

153

 

Сатуу жана муздатуу жабдууларынын электр механиги

 

 

2

2

1

7233

 

Сатуу жана муздатуу жабдууларынын электр механиги

2-4

 

154

 

Фотограф

 

 

-

-

1

5148

 

Фотограф

3-6

 

155

 

Саат оңдогуч

 

 

2

2

1

5147

 

Механикалык сааттарды оңдогуч

2-6

 

5147

 

Электрондук жана кварц сааттарды оңдогуч

3-6

156

 

Сатуучу

 

 

2

2

1

3415

 

Коммерциялык агент

-

 

5210

Азык-түлүк эмес товарларды сатуучу-консультант

2-4

5210

Азык-түлүк товарларын сатуучу-консультант

2-4

157

 

Контролер-кассир

 

 

-

2

1

5210

 

Контролер-кассир

2-3

 

5210

Сатуу залынын кассири

2-3

158

 

Жетекчинин ишин уюштуруу боюнча адис