Башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгы
Башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгы
Кесиптик лицейлер 2021-2026-жылдарга инсандын руханий-адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө концепцияны ишке ашыруу максатында иш-чараларын өткөрүүдө!

Көрүлдү: 0

Башталгыч кесиптик билим берүү мекемелеринде 2021-2026- жылдарга инсандын руханий-адеп-ахлактык жана дене тарбиясы жөнүндөгү Концепсияны ишке ашыруу боюнча план түзүлүп, пландын негизинде иш жүргүзүлүп жатат. Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий-адеп-ахлактык жана дене тарбиясы жөнүндө указы менен коллективди тааныштырып планды иш жүзүнө ашырууга талаптар коюлган.

post.title

Кесиптик лицейлерде, Тарбиялык иштердин жылдык планы 5 бөлүмдөн турат, атап айтканда:
1. Моралдык-эстетикалык тарбия.
2. Кесиптик - багыт жана эмгекке тарбиялоо.
3. Укуктук билим берүү.
4. Патриоттук тарбия
5. Дене тарбия
Ар бир бөлүмдө ар тараптуу өнүккөн инсанды калыптандырууга багытталган иш-чаралар жүргүзүлүүдө.
Окуу жайдагы кызматкерлер, окуучулар арасында коомдук жерлерде жана окуу жайында адеп-ахлактык жана этикалык жүрүм туруму боюнча атайын функциялар киргизилди жана алардын жүрүшүү боюнча көзөмөлгө алынды.
Концепция жөнүндө окуу жайдагы кызматкерлер жана окуучулар кеңири
тааныштырып, концепциянын мазмун максаты боюнча кеңири маалыматка ээ болушту.

 

Бөлүшүңүз

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар