Башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгы
Башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгы
14 жаштан баштап мигранттардын жана аялдардын арасында ишкердик жана лидерлик 18 электрондук окутуу модулдары (микрокурстар) иштелип чыкты!

Көрүлдү: 0

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги менен Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлиги санариптик сабаттуулук боюнча жаңы көндүмдөрдү өнүктүрүү үчүн Билим берүү жана миграцияга чейинки даярдоо борборлорун түзүү жөнүндө биргелешкен буйрукту ишке ашыруу максатында, 14 жаштан баштап мигранттардын жана аялдардын арасында ишкердик жана лидерлик 18 электрондук окутуу модулдары (микрокурстар) иштелип чыккан. Бул курстар негизги санариптик сабаттуулуктан баштап чоң маалыматтар, маалыматтардын аналитикасы, маалыматтарды коргоо жана киберкоопсуздук сыяктуу талап кылынган санариптик көндүмдөрдү, анын ичинде улуттук жана институттук деңгээлдеги финансылык жана ишкердик көндүмдөрдү, аялдардын ишкердиги үчүн санариптик жана лидерлик көндүмдөрүн камтыйт. Бул курстардын өзгөчөлүгү, алар онлайн форматта 24/7 жеткиликтүү (https://academy.inaqa.com/).

post.title

 

 

Бөлүшүңүз

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар