Илим жана инновациялар башкармалыгы
Илим жана инновациялар башкармалыгы
...
Министрликте мамлекеттик буйрутма аркылуу илимий-изилдөө иштери боюнча конкурсту уюштуруу маселелери каралды

10 Август 2021 ж. 20:00

...
Министрликте оозеки тарыхты заманбап изилдөө ыкмасы катары өнүктүрүү багытында ишке ашырылып жаткан долбоорлор талкууланды

9 Август 2021 ж. 12:01

...
Айгүл Абдраева Кыргызстандагы жогорку билим берүүнү реформалоо боюнча эксперттердин улуттук командасынын өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрдү

6 Август 2021 ж. 15:32

...
Кыргызстанда илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды даярдоонун актуалдуу маселелери талкууланды

22 Июль 2021 ж. 17:53

...
О проведении заседания Рабочей группы по вопросу подготовки международного договора о признании документов об ученых степенях и ученых званиях

22 Июль 2021 ж. 14:36

...
О проведении Международной конференции «30 лет независтмости: 30 лет сотрудничества» и презентации третьего номера Международной книжной коллекции молодых ученых СНГ «Лучшие молодые ученые - 2021»

22 Июль 2021 ж. 12:04

...
О создании Российско-Центрально-азиатского центра высоких технологий

21 Июль 2021 ж. 14:09

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар