Мамлекеттик тилди өнүктүрүү сектору
Мамлекеттик тилди өнүктүрүү сектору
Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдары үчүн 2022-2023-окуу жылындагы кыргыз тили жана адабияты сабагынын базистик окуу планы

Көрүлдү: 0

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдары үчүн базистик окуу пландары Кыргыз Республикасынын «Билим беррүү жөнүндө» Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 22-июлундагы №393 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мектептик жалпы билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-апрелиндеги №201 токтому менен бекитилген жалпы билим берүү уюмдарында билим берүүнүн шарттарына жана уюштуруусуна коюлган санитардык-эпидемиологиялык талаптарга (6-тиркеме), ошондой эле билим берүү тармагындагы Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук документтерге ылайык иштелип чыккан.

post.title

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдары үчүн 2022-2023-окуу жылындагы кыргыз тили жана адабияты сабагынын базистик окуу планын ушул жерден көчүрө аласыз:

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдары үчүн 2022-2023-окуу жылындагы кыргыз тили жана адабияты сабагынын базистик окуу планы

Бөлүшүңүз

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар