Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана китеп басып чыгаруу сектору
Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана китеп басып чыгаруу сектору

Көрүлдү: 2094

Көп тилдүү билим берүү программасы

Баракча иштелип жатат.

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар