Республиканский научно-методический центр
Республиканский научно-методический центр
...
Республикалык  илимий-методикалык борбору 2023 жылы 11 майдан баштап « Бизнес жана ишкердиктин негиздери» боюнча БКББ окуу жайларынын мугалимдери  үчүн квалификациялык билимин жөгөрулатуу курсун отуп жатат.

17 Май 2023 ж. 18:43

...
Ош шаарында ага устаттар жана электрширетүүчү кесиби боюнча өндүрүштүк окутуунун устаттарына квалификацияны жогорулатуу курсу болуп өттү.

26 Апрель 2023 ж. 15:30

...
Өндүрүштүк окутуунун устаттары үчүн “Өндүрүштүк окутууну уюштуруу жана методикасы" темасы боюнча квалификацияны жогорулатуу курсу болуп өттү.

22 Март 2023 ж. 11:43

...
Республикадагы кесиптик лицейлердин арасында откорулуп келе жаткан "Китеп кербени" Баткен облусундагы лицейлерди кыдырды

6 Март 2023 ж. 11:07

...
Башталгыч кесиптик окуу жайларынын директорлорунун билимин жогорулатуу курсу болуп өттү.

22 Февраль 2023 ж. 16:18

...
Республикалык илимий-методикалык борбор башталгыч кесиптик окуу жайлардын директорлорунун квалификациясын жогорулатуу курстарын өткөрөт.

14 Февраль 2023 ж. 12:01

...
№115 Кесиптик лицейинде "Китеп кербени" аземи откорулду.

10 Февраль 2023 ж. 17:00

...
Республикалык илимий-методикалык борбору 25-январдан  3-февральга чейин «Өндүрүштүк окутуунун инновациялык методдору» деген темада Башталгыч кесиптик билим берүү системасынын окуу жайларынын улук мастерлеринин квалификациясын жогорулатуу курсун өткөрдү.

6 Февраль 2023 ж. 12:35

...
2023-жылдын 26-январында №33 Кесиптик лицейинде «Китеп кербени »  иш чарасы откорулду.

30 Январь 2023 ж. 9:14

...
2023-жылдын 23-январынан 1-февралына чейин КРнын ББИМне караштуу Республикалык илимий-методикалык борборунун Орто кесиптик билим берүүнүн КЖ бөлүмүндө кесипти жогорулатуу курстары өтүлүп жатат.

26 Январь 2023 ж. 13:33

...
Башталгыч кесиптик билим берүү системасынын окуу жайларынын улук мастерлеринин квалификациясын жогорулатуу курсу

20 Январь 2023 ж. 16:13

...
2023-жылдын 11-январында ЕБ DigiKonush кесиптик лицейлердин администрациясы жана мугалимдери үчүн тренинг өткөрүлдү.

16 Январь 2023 ж. 15:36

...
Республикалык илимий- методикалык борбору, Башталгыч кесиптик билим берүү системасындагы китепканачылардын билимин жогорулатуу боюнча курс өткөрүүдө.

9 Декабрь 2022 ж. 16:50

...
2022-жылдын 21-ноябрынан 23-ноябрынан чейин РИМБдун базасында IDEA CA долбоору менен биргеликте “Коопсуз  сергек жашоо образы” жаңыланган усулдук колдонмосу тренинг өткөрүлдү.

25 Ноябрь 2022 ж. 16:05

...
Республикалык илимий- методикалык борбору, Башталгыч кесиптик билим берүү системасындагы китепканачылардын билимин жогорулатуу боюнча курс өткөрүүдө.

21 Ноябрь 2022 ж. 13:35

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар