Укуктук камсыз кылуу жана акттарды экспертизалоо бөлүмү
Укуктук камсыз кылуу жана акттарды экспертизалоо бөлүмү
КР БИМ «Билим берүү жөнүндө» мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарат

Көрүлдү: 1549

Бул Мыйзам билимге болгон укукту ишке ашыруу үчүн шарттарды түзүүгө жана билим берүү жаатында адамдын укуктарынын жана эркиндиктеринин мамлекеттик кепилдигин камсыздоого багытталган.

post.title

«Билим берүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы билим берүү жаатындагы мамлекеттик саясаттын негизги принциптерин аныктайт, Кыргыз Республикасындагы билим берүү ишмердигинин укуктук, социалдык-экономикалык, уюштуруучулук негиздерин белгилейт.

 

Бөлүшүңүз

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар