Кыргыз билим берүү академиясы
Кыргыз билим берүү академиясы
...
Иш-аракеттер планын талкуулоо жана кесиптик багыт берүү боюнча концептуалдык мамиле

14 Июль 2021 ж. 10:11

...
Кыргыз Республикасында жалпы мектептик билим берүүнүн МАМЛЕКЕТТИК БИЛИМ БЕРҮҮ СТАНДАРТЫ

13 Июль 2021 ж. 14:41

...
“Климаттык өзгөрүүнү орто мектептин окутуу программаларына киргизүү жана мугалимдердин квалификацияларын жогорулатуу”

13 Июль 2021 ж. 11:44

...
Кыргызстандагы башталгыч мектептердин предметтик стандарттарын иштеп чыгуу боюнча семинары

9 Июль 2021 ж. 12:00

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар