Дүйнөлүк банктын долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү
Дүйнөлүк банктын долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү

Көрүлдү: 337

Долбоорлордун маалыматтык документтери

 

 

Даяр презентациялар жана анимация - https://drive.google.com/file/d/12vkrSqy97PBaJDF-L_9krRc_q_0JfPf_/view?usp=sharing 

 

Ообъекттердин сүрөттөрү - https://drive.google.com/file/d/1e70o1FWSS7mBIsgC0B0QX7BRiG2jrUf6/view?usp=sharing

 

КТБП сүрөттөрү - 

https://drive.google.com/file/d/1N-ag46Nheof85TOX3qAMy5ELdmAol8KE/view?usp=sharing

 

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар