Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдик өнүгүү үчүн көндүмдөр
Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдик өнүгүү үчүн көндүмдөр
Сүрөт табылган жок
Романова Чолпон Зарылбековна

Төлөмдөр боюнча адис

Төлөмдөр боюнча адис КР көзөмөлдөө жана мыйзамдарынын талаптарына жана процедураларына ыдайык ДИБ тарабынан ишке ашырылуучу финансылык учетту жана отчетту жүргүзөт

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар