Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдик өнүгүү үчүн көндүмдөр
Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдик өнүгүү үчүн көндүмдөр
Сүрөт табылган жок
Бейшембаев Талант Акималиевич

Мониторинг жана баалоо боюнча адис

Мониторинг жана баалоо боюнча адис долбоордун мониторингдөө жана баалоо системасын түзөт; долбоорду мониторингдөө жана баалоонун базалык, орто аралык жана жыйынтыктоочу көрсөткүчтөрүн чогултат жана талдайт; долбоордун документтеринин жана продукттарынын маалыматтар базасын жүргүзөт; долбоорду мониторингдөө жана баалоо боюнча отчетторду даярдайт.

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар