Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдик өнүгүү үчүн көндүмдөр
Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдик өнүгүү үчүн көндүмдөр
Сүрөт табылган жок
Боконбаева Жаныл Кулубековна

КНО боюнча координатор

Компетенттүүлүк негизде окутуу боюнча координатор модулдук билим берүү программаларын иштеп чыгуу жана пилоттоо, жумуш ордунда окутууну ишке ашыруу маселелери боюнча иш алып барат

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар