Кыргыз билим берүү академиясы
Кыргыз билим берүү академиясы
Жаңы билим берүү стандарттарына ылайык окуу пландарын иштеп чыгуу

Көрүлдү: 0

2022-жылдын 19-20-августунда Токмок шаарында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 19-августунда Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 20-майындагы № 100 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү мамлекеттик билим берүү стандартына ылайык 2022-жылдын 22-июлундагы № 393, предметтик стандарттар жана БОПтун окуу пландарын иштеп чыгуу боюнча семинар өткөрүлдү. Семинар КР Билим берүү жана илим министрлиги жана USAID “Окуу Керемет” долбоорунун колдоосу менен КББАдан предметтик стандарттарды жана окуу пландарын иштеп чыгуучулар, РППК ЖКДдин кызматкерлеринин жана мектеп мугалимдеринин катышуусу менен өттү.

post.title

КББАнын вице-президенти Ашымбаева Токтобүбү Абасовна,  USAIDдин “Окуу керемет” долбоорунун директору Лиана Герч жана директорунун орун басары Сауле Хамзина куттуктоо сөзүн айтышты.

КББАнын вице-президенти Ашымбаева Токтобүбү Абасовна “Кыргыз Республикасындагы мектептик билим берүүнүн мазмунун жаңыртуудагы заманбап билим берүү тенденциялары” деген темада доклад жасады.

Эксперт Марченко Лариса Юрьевна окуу пландарынын варианттары  жана окуу пландарынын структурасы, мазмуну, талаптар боюнча сунуштарды киргизди.

Сауле Хамзина окуу пландары үчүн “Баалоо” бөлүмүн (жыйынтыктарды баалоо, критерийлер) жана бааланбаган баалоо үчүн рубрикаларды колдонуунун артыкчылыктары менен тааныштырды.

Айкынай Юсупова, USAID “Окуу Керемет” долбоорунун адиси Кыргызстандагы билим берүүнү башкаруунун бардык деңгээлдеринде методикалык иштерди уюштуруу долбоорун сунуштады.

Семинардын жүрүшүндө ар кандай билим берүү багыттары жана окуу пландары боюнча топтордо иш жүргүзүлүп, презентациялар жасалды: “Мен жана менин дүйнөм”, кыргыз тили жана кыргыз адабияты, музыка, чийүү, математика, орус тили жана окуу, орус тили экинчи, география, информатика, диндердин өнүгүү тарыхы.

Кыргыз билим берүү академиясы жумушчу топтор менен жаңы предметтик стандарттарга ылайык башталгыч билим берүү предметтеринин окуу пландарын жыйынтыктап, КББАнын сайтындагы “Талкуу” бөлүмүнө жайгаштырат. Жакынкы келечекте башталгыч билим берүүнүн жаңы стандарттары жана окуу пландары башталгыч мектептер үчүн окуу-методикалык материалдарды иштеп чыгуунун негизи болуп калат.

Бөлүшүңүз

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар