Кыргыз билим берүү академиясы
Кыргыз билим берүү академиясы
Кыргыз билим берүү академиясы төмөнкү бош орундарга конкурс жарыялайт

Көрүлдү: 0

Төмөнкү бош орундарга конкурс жарыялайт

post.title

Мектепке чейинки жана башталгыч мектептик билим берүү лабораториясы:

 • Лаборатория башчысы – 1 орун
 • Башкы илимий кызматкер –  1 орун
 • Жетектөөчү илимий кызматкер –  1 орун
 • Ага илимий кызматкер – 2 орун

Филологиялык билим берүү лабораториясы:

 • Лаборатория башчысы – 1 орун
 • Башкы илимий кызматкер –  1 орун
 • Жетектөөчү илимий кызматкер – 1 орун
 • Ага илимий кызматкер – 1 орун
 • Илимий кызматкер – 1 орун

 Табигый илимий жана математикалык билим берүү лабораториясы:

 • Лаборатория башчысы – 1 орун
 • Жетектөөчү илимий кызматкер –  3 орун
 • Ага илимий кызматкер – 1  орун
 • Илимий  кызматкер – 3 орун

Технология, искусство жана ден соолук маданияты лабораториясы:

 • Лаборатория башчысы – 1 орун
 • Башкы илимий кызматкер – 1 орун
 • Жетектөөчү илимий кызматкер – 1 орун
 • Ага илимий кызматкер – 2 орун
 • Илимий кызматкер – 1 орун

Социалдык-гуманитардык билим берүү лабораториясы: 

 • Лаборатория башчысы – 1 орун
 • Жетектөөчү илимий кызматкер – 1 орун
 • Ага илимий кызматкер – 1 орун
 • Илимий кызматкер – 1 орун

Тарбия, социалдаштыруу жана мектептен сырткаркы кошумча билим берүү лабораториясы:

 • Лаборатория башчысы – 1 орун
 • Башкы илимий кызматкер – 1 орун
 • Жетектөөчү илимий кызматкер – 2 орун
 • Ага илимий кызматкер – 2 орун

Илимий изилдөө уюштуруу лабораториясы: 

 • Лаборатория башчысы – 1 орун
 • Башкы илимий кызматкер – 1 орун
 • Жетектөөчү илимий кызматкер – 1 орун

Үзгүлтүксүз билим берүү лабораториясы: 

 • Башкы илимий кызматкер – 1 орун
 • Жетектөөчү илимий кызматкер – 1 орун

Конкурсту өткөрүү мөөнөтү жарыяланган күндөн тартып 1 ай. Документтер төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Эркиндик бульвары, 25, Кыргыз билим берүү академиясы, 2-кабат, кабылдама, тел.: 62 23 57, 62 23 61

Тиешелүү баштапкы документтер:

 • КББАнын президентинин атына жазылган арыз;
 • өздүк баракча;
 • паспорттун көчүрмөсү;
 • сүрөт 4х6 (2 даана), 3х4 (2 даана);
 • эмгек китепчесинин көчүрмөсү;
 • жарыяланган эмгектеринин тизмеси;
 • документтер, тастыкталган адисттик, илимий жана эмгек стажы (сырттан келген документтер нотариус аркылуу күбөлөндүрүү менен).

Бөлүшүңүз

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар