Мамлекеттик сатып алуулар жана инфраструктура бөлүмү
Мамлекеттик сатып алуулар жана инфраструктура бөлүмү
Сүрөт табылган жок
Мыктыбекова Мээрим Джумадиновна

Башкы адис

Сүрөт табылган жок
Абыкеева Мээрим Кубанычбековна

Жетектөөчү адис

Сүрөт табылган жок
Калыкова Анара Абдырахмановна

Жетектөөчү адис

Сүрөт табылган жок
Дуйшеев Тимур Арстанбекович

Адис

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар