Борбордук аппарат
Борбордук аппарат
  • Түзүмдүк бөлүктөрдүн жана ведомстволук уюмдардын жаңылыктары
2020-жылга чейин билим берүүнү өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттары

2020-жылга карата Кыргыз Республикасында билим берүү системасынын көрүнүшү

post.title

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Токтому "Кыргыз Республикасында Билим берүү системасын өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттары жөнүндө", 2012-жылдын 23-марты № 201

2020-жылга чейин Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү концепциясы

2012-2020-жылдарга Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясы

2012-2014-жылдарга Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясын ишке ашыруу боюнча иш-аракеттер планы, 3-тиркеме

2016-2017-жылдарга Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясын ишке ашыруунун иш-аракеттер планы, 4-тиркеме

2018-2020-жылдарга Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясын ишке ашыруу боюнча иш-аракеттер планы, 5-тиркеме

 

Билим берүү жана илим чөйрөсүндөгү саясаттын чараларын аткаруу тууралуу таржымал:

2020-жылдын жыйынтыктары боюнча (кыргыз, орус тилдеринде)

2019-жылдын жыйынтыктары боюнча (орус тилинде)

2018-жылдын жыйынтыктары боюнча (орус тилинде)

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар