Педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо республикалык институту
Педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо республикалык институту
Август кеңешмеси

Көрүлдү: 0

Бүгүн 23-августта, Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун мугалимдери төмөндөгү көрсөтүлгөн темаларда мастер класстарды өтүүдө

post.title

1) Национальные виды спорта: “Тогуз коргоол”.

23.08 09.00 – 09.40 Сатаев А.Б. https://vc.ripk.kg/b/adi-kct-k9k-61j

2) Формирование образовательной экосистемы в процессе обучения школьников.                                                      09.45-10.25 Казанбаева К.А. https://vc.ripk.kg/b/adi-dhh-c0i-kaz

3) “Чечимге багытталган мамиле” 10.30-11.10 Советбек кызы Н.                                                             https://vc.ripk.kg/b/adi-zi6-yew-xjh

4) “Мектепте жашыл көндүмдөрдү калыптандыруу” 11.15-11.55 Сагынбаева Н.О.                                     https://vc.ripk.kg/b/adi-kct-k9k-61j

5) Атайын билим алуу муктаждыктары бар балдарды окутууда ассистивдик технологияларды колдонуу. 13.00-13.40 Абдылдабеков Б.А. https://vc.ripk.kg/b/adi-dhh-c0i-kaz

6) "Программалоону окутуунун алгылыктуу методдору" 13.45-14.25 Ибирайым к. А.                                  https://vc.ripk.kg/b/adi-zi6-yew-xjh

7) Окуучулардын функционалдык сабаттуулугун калыптандыруу: дидактикалык ыкмалар жана методдор. Функционалдык сабаттуулук: айырмалоочу мүнөздөмөлөрү, сабаттуулуктун түрлөрү. 14.30-15.10 Усупова М. К. https://vc.ripk.kg/b/adi-kct-k9k-61j

8) Кыргыз билим ситсемасынын структурасын: улуттук мүнөздө, тарбиялоонун улуттук принцептири аркылуу тузуп, гумандуу, эмгекчил, чыгармачылык мене эмгектене билген, максатту инсандарды калыптап, кыргыз коомчулусупун катарын толуктап, мамлекеттик өнүгү жолуна түшүү 15.15-15.55 Ажымалиева Тажы Аширалиевна, https://vc.ripk.kg/b/adi-dhh-c0i-kaz

9) ОУР, презентация. Культура, Демография, Медиаграмотность.

16.00.-16.45. Султаналиева Айша https://vc.ripk.kg/b/adi-zi6-yew-xjh

10) ОУР, презентация. Экология, здоровье. 16.50 – 17.30 Абдыласова Кумушай                                    https://vc.ripk.kg/b/adi-kct-k9k-61j

11) Тема: Методика организации и проведения занятий по строевой подготовке 17:40-18:20

Джумакунов Турусбек Абдыкаевич, АЧД сабагы

https://vc.ripk.kg/b/adi-zi6-yew-xjh

Бөлүшүңүз

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар