Педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо республикалык институту
Педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо республикалык институту
Сүрөт табылган жок
Шергазиев Алмаз Жакшылыкович

КР ББИМ алдындагы РПКЖж-аКДИнин окуу-методикалык жана илимий иштер боюнча директордун орун басары

Сүрөт табылган жок
Курманбеков Жыргалбек Акылбекович

Окуу бөлүмүнүн башчысы

Сүрөт табылган жок
Бектенова Жибек Бектеновна

Инновациялык-информациялык технологиялар жана басма ишмердиги бөлүмүнүн башчысы

Сүрөт табылган жок
Кособаева Бакдолот Махмудовна

Табигый-илимий жана математикалык билим берүү кафедрасынын башчысы

Сүрөт табылган жок
Усенко Лилия Валерьяновна

Мектепке чейинки жана башталгыч мектепте билим берүү кафедрасынын башчысы

Сүрөт табылган жок
Эсеналиева Кенжеке Эсеналиевна

Филологиялык билим берүү кафедрасынын башчысы

Сүрөт табылган жок
Таласбаева Анигүл Жанузаковна

Билим берүүнүн менеджменти кафедрасынын башчысы

Сүрөт табылган жок
Усупова Мырзагул Кадыевна

Педагогика, психология жана социалдык-гуманитардык билим берүү кафедрасынын башчысы

Сүрөт табылган жок
Сабыров Руслан Сыдыкович

Информатика, технология жана көркөм өнөр кафедрасынын башчысы

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар