Педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо республикалык институту
Педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо республикалык институту
Педагогикалык кызматкерлердин август кеңешмеси

Көрүлдү: 0

21-августа Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун профессордук-окутуучулук курамы онлайн мастер класстарды өткөрүүдө.

post.title

2023-2024-окуу жылына карата усулдук жардам көрсөтүү максатында Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын мугалимдери үчүн  төмөндөгү берилген темалар боюнча вебинарлар  өткөрүлдү.

  1. Санариптештирүү шартында окуучулардын негизги компетенцияларын/функционалдык
  2. Инклюзивдик билим берүү: Атайын билим алуу муктаждыктары бар балдарды окутууда ассистивдик технологияларды колдонуу.
  3. Окуп түшүнүүдѳгү PISAнын талаптары.
  4. Применение стратегий творческого мышления на уроках.
  5.  Competency-based Learning.
  6. Улуу Жибек жолу менен -тынчтыкка жана достукка карай». Класстык сааттар боюнча методикалык колдонмо.
  7. Цели устойчивого развития.
  8. Математикалык сабаттуулукту мамлекеттик билим берүү стандартына ылайык ишке ашыруу.
  9. Табигый-илимий предметтер эмнени үйрөтөт: PISA мисалдарында.
  10. Медиа сабаттуулукту сабакка  киргизүүнүн методикалык аспектилери.

Бөлүшүңүз

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар