Педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо республикалык институту
Педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо республикалык институту
16-августа Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун видеоконференция системасы аркылуу вебинарлар өткөрүлүүдө

Көрүлдү: 0

16-августа Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун видеоконференция системасы аркылуу вебинарлар өткөрүлүүдө

post.title

 2023-2024-окуу жылына карата усулдук жардам көрсөтүү максатында Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын мугалимдери үчүн Кыргыз билим берүү академиясынын кызматкерлери тарабынан төмөндөгү берилген темалар боюнча вебинарлар өткөрүлүүдө.

  • 2023-2024-окуу жылында физика жана астрономия предметтерин окутуу боюнча методикалык сунуштар.
  • Мектепте биологиялык билим берүүнүн актуалдуу маселелери жана аны чечүүнүн жолдору.
  • Заманбап билим берүү мейкиндигинде химиялык билим берүүнүн сапатын жогорулатуунун жолдору.
  • 2023-2024-окуу жылында мектепте географияны окутуу боюнча методикалык сунуштар
  • Жаштардын аскердик, жарандык жана патриоттук милдеттерин калыптандыруу.
  • “Көркөм өнөр” жана “Технология” предметтерине коюлуучу заманбап талаптар.
  • Музыка сабагында музыкалык-компьютердик технологияларды колдонуунун жолдору.

Бөлүшүңүз

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар