Педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо республикалык институту
Педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо республикалык институту
Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын мугалимдери үчүн вебинарлар башталды

Көрүлдү: 0

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын мугалимдери үчүн Кыргыз билим берүү академиясынын кызматкерлери тарабынан өткөрүлө турган вебинарлар башталды

post.title

14-августа Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунда  Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын мугалимдери үчүн,  Кыргыз билим берүү академиясынын кызматкерлери тарабынан  төмөндөгү  берилген темалар боюнча вебинарлар өткөрүлдү:

  1. Мектепке чейинки билим берүү уюмдарында санариптик технологияларды колдонуунун жолдору.
  2. Опыт работы учителя биологии штата Флорида США.
  3. Мектепке чейинки билим берүү уюмдарында кыргыз тилин үйрөтүүдө колдонуучу жаңы методдор жана технологиялар.
  4. Практикага багыттап окутуу кенже мектеп окуучуларынын компетенттүүлүктөрүн калыптандыруунун негизи катары.
  5. 5-11-класстарда ”Грамматикадан кепке технологиясын” колдонуу.
  6. 2023-2024-окуу жылында кыргыз адабияты предметин окутуу боюнча методикалык сунуштар.
  7. Орус тилин экинчи тил катары окутууда текстке борборлоштурулган мамиле.
  8. Адабият сабагындагы суроолор жана жооптор: канткенде окуучунун үнүн угабыз.
  9. Опыт обучения кыргызскому языку.

Бөлүшүңүз

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар