Педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо республикалык институту
Педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо республикалык институту
Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки педагогических работников при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики

Көрүлдү: 0

Меморандум о сотрудничестве

post.title

Институт Образования при Американском Университете Центральной Азии и Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки педагогических работников при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики заключили меморандум о сотрудничестве  в целях развития и укрепления сотрудничестве в сфере образования .

Бөлүшүңүз

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар