Эл аралык кызматташтык бөлүмү
Эл аралык кызматташтык бөлүмү
БЕЛАРУСЬ КР ЖАРАНДАРЫ ҮЧҮН 5 СТИПЕНДИЯ БӨЛДҮ

Көрүлдү: 1488

Билим берүү жана илим министрлиги Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн 2024-2025-окуу жылына мамлекеттик стипендиялык программанын алкагында Беларусь Республикасынын жогорку окуу жайларына документтерди кабыл алуу башталгандыгын маалымдайт.

post.title

Стипендиялык программа Беларусь Республикасынын Президентинин 2018-жылдын 12-июнундагы № 232 “Окутуу үчүн гранттар жөнүндө” Жарлыгынын алкагында ишке ашырылууда.

Документтерди кабыл алуу жана талапкерлерди конкурстук тандоону Беларусь Республикасынын Кыргыз Республикасындагы Элчилиги ишке ашырат. 

Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн 2024/2025-окуу жылына конкурстук негизде (тандоонун үч этабынын жыйынтыгы боюнча) төмөнкү адистиктер боюнча жогорку билим берүүнүн баскычтарын алуу үчүн беш (5) орун бөлүнгөн:

- маалыматтык технологиялар (жалпы жогорку билим, бакалавр даражасы) - 2;
- жалпы медицина (жалпы жогорку билим, бакалавр даражасы) - 2;
- Информатика жана программалоо технологиялары (жогорку жогорку билим, магистратура) - 1.

Талапкерлер конкурстук тандоонун биринчи этабына катышуу үчүн керектүү документтерди Беларусь Республикасынын Кыргыз Республикасындагы Элчилигине (Московская көч., 210) 2024-жылдын 20-февралынан кечиктирбестен тапшырышы керек:

- тандалып алынган Белорус жогорку окуу жайынын жетекчисинин атына окууга кабыл алуу жөнүндө арыз (тандалып алынган адистиктин пайдасына жүйөлөрдү келтирүү менен эркин формада түзүлгөн);
- чет өлкөгө чыгуу үчүн документтин жана (же) ким экендигин ырастоочу документтин көчүрмөсүн;
- билими жөнүндө күбөлүктүн (документтин) көчүрмөсү (жогорку билим берүү мекемелеринде окуп жаткан жана экинчи жана андан кийинки жогорку билим алуу үчүн тапшырып жаткан адамдардан тышкары, ошондой эле дистанциялык билим алуу формасына тапшырып жаткан адамдардан тышкары) окуган предметтерин жана алар боюнча алган бааларын (упайларын) көрсөтүү менен - бул документтер белгиленген тартипте Беларусь Республикасында таанылган шартта же билим берүү мекемесинин жетекчиси тарабынан күбөлөндүрүлгөн бардык предметтер боюнча бааларды көрсөтүү менен чет өлкөлүк жаран окуп жаткандыгы жөнүндө маалымкат;
- орус жана (же) белорус тилдерин билгендигин тастыктаган документтин көчүрмөсү;
- Минск шаардык Аткаруу комитетинин (облисполкомдордун) саламаттык сактоо боюнча комитети (башкы башкармалыктары) менен макулдашуу боюнча Беларусь жогорку окуу жайлары аныктаган аймактык саламаттык сактоо уюмдарында Беларусь Республикасында окууга медициналык каршы көрсөтмөлөрдүн жоктугун ырастаган милдеттүү медициналык текшерүүдөн өткөндүгү жөнүндө документтин көчүрмөсү;
- Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо боюнча расмий органы тарабынан берилген ВИЧ-инфекциясынын жок экендиги жөнүндө маалымкаттын көчүрмөсү;
- окуган жеринен мүнөздөмө (окуп жаткандар үчүн);
- Белорус тектүү экендигин тастыктоо (бар болсо).

Кыргыз же башка чет тилде түзүлгөн документтер нотариуста күбөлөндүрүлгөн орус тилине котормосу менен коштолууга тийиш.

Сурап ​​билүү үчүн элчиликтин телефондору - (312) 35 28 21, (312) 35 28 35.

Бөлүшүңүз

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар