Эл аралык кызматташуу жана инвестициялар бөлүмү
Эл аралык кызматташуу жана инвестициялар бөлүмү

Көрүлдү: 1936

Эл аралык илимий байланыштар

Международные научные связи

 

Скачать

Отчет Коллегиального обзора Национальной системы Науки, Технологий и Инноваций в Кыргызской Республике

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар