Эл аралык кызматташтык бөлүмү
Эл аралык кызматташтык бөлүмү
ЭТНИКАЛЫК КЫРГЫЗДАР ҮЧҮН СЫНАК: СУНУШТАЛГАН ТАЛАПКЕРЛЕРДИН ТИЗМЕСИ

Көрүлдү: 1344

2023-жылдын 24-августунда Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Ж.Абдрахманов атындагы мамлекеттик башкаруу академиясынын базасында Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына 2023-2024-окуу жылында чет өлкөдө жашаган этникалык кыргыздарды кабыл алуу боюнча кирүү сынагы өткөрүлдү.

post.title

Маанилүү!                          

Калыс жана ачык тандоону жүргүзүү максатында төмөнкү көрсөткүчтөрдү камтыган таблица түзүлгөн:

  • Жетишкендигинин орточо көсөткүчү (берилген билим берүү документтерине ылайык 100 баллдык шкала боюнча бааланат)
  • компьютердик тестирлөө.

Нускаманын 3.6-пунктунда көрсөтүлгөн таблицанын негизинде топтогон орточо арифметикалык баллдын негизинде талапкерлердин ранжирленген тизмеси түзүлөт.

Компьютердик тесттин жыйынтыгы менен белгиленген 18 (30%) чектик баллга жетпеген катышуучулар каралбайт.

2023-2024-окуу жылына Кыргыз Республикасынын жождоруна кирүү үчүн чет өлкөдө жашаган этникалык кыргыздардын сунуш кылынган тизмеси (Тажикистан Республикасы)

2023-2024-окуу жылына Кыргыз Республикасынын жождоруна кирүү үчүн чет өлкөдө жашаган этникалык кыргыздардын сунуш кылынган тизмеси (Өзбекстан Республикасы)

Бөлүшүңүз

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар