ЖРТ ТАЛАП КЫЛБАГАН 33 АДИСТИК

Автор: Маалыматтык саясат бөлүмү

13 Февраль 2024 ж. 16:43

Көрүлдү: 3581

Билим берүү жана илим министрлиги 2024-жылдын 7-февралындагы “Адистиктердин тизмесин бекитүү жөнүндө” № 191/1 буйругу менен абитуриенттерди окууга кабыл алууда жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыктары керек болбогон даярдоо багыттары менен адистиктердин тизмесин бекитти.

post.title

Код/ даярдоо багыттарынын/ адистиктердин аталышы

 1. 532000 / Дене тарбия жана спорт;
 2. 532500 / Ден соолугунда мандеми бар адамдар үчүн дене тарбия (адаптивдүү дене тарбия);
 3. 570001 / Искусство таануу;
 4. 570002 / Театр таануу;
 5. 570003 / Хореография искусствонун тарыхы жана теориясы;
 6. 570004 / Музыка таануу;
 7. 570005 / Кино таануу;
 8. 570006 / Кинооператорлук;
 9. 570007 / Көркөм сүрөт искусствосунун тарыхы жана теориясы;
 10. 570008 / Инструменталдык аткаруучулук (инструменттердин түрлөрү боюнча);
 11. 570009 / Вокалдык искусство (вокалдын түрлөрү боюнча);
 12. 570010 / Дирижерлук кылуу (аткаруучу коллективдердин түрлөрү боюнча);
 13. 570011 / Композиция;
 14. 570012 / Музыкалык эстрада искусствосу (түрлөрү боюнча);
 15. 570013 / Үн режиссурасы (колдонулуучу багыттары боюнча;
 16. 570014 / Актердук өнөр;
 17. 570015 / Режиссура (колдонулуучу багыттары боюнча);
 18. 570016 / Театралдык-декорациялык искусство;
 19. 570017 / Хореографиялык өнөр;
 20. 570018 / Хореографиялык режиссура;
 21. 570019 / Хореографиялык педагогика;
 22. 570020, 570400 / Дизайн;
 23. 570021 / Интерьер жана жабдуулар;
 24. 570022 / Декоративдик-колдонмо искусствосу жана элдик кол өнөрчүлүк;
 25. 570023 / Монументалдык-декоративдик искусство;
 26. 570024 / Живопись;
 27. 570025 / Графика;
 28. 570026 / Скульптура;
 29. 570027 / Адабият чыгармачылыгы;
 30. 570028 / Элдик көркөм чыгармачылыгы;
 31. 570029 / Социалдык-маданият ишмердүүлүгү;
 32. 550600 / Көркөмдүк билим берүү;
 33. 570500 / Көркөм сүрөт искусствосу.

 

Бөлүшүңүз

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар