КРдин МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИ МЕНЕН РОССИЯ ӨКМӨТҮНҮН ОРТОСУНДАГЫ Б.ЕЛЬЦИН АТЫНДАГЫ КРСУнун БИШКЕКТЕГИ ИШИНИН ШАРТТАРЫ ЖӨНҮНДӨ МАКУЛДАШУУ РАТИФИКАЦИЯЛАНДЫ

Автор: Маалыматтык саясат бөлүмү

7 Февраль 2024 ж. 15:18

Көрүлдү: 1890

Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаров «2023-жылдын 12-октябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети менен Россия Федерациясынын Өкмөтүнүн ортосундагы Россия Федерациясынын биринчи Президенти Б.Н.Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университетинин Бишкек шаарындагы ишинин шарттары жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

post.title

Мыйзам 2024-жылдын 31-январында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган.

Мыйзамдын максаты 2023-жылдын 12-октябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети менен Россия Федерациясынын Өкмөтүнүн ортосундагы Россия Федерациясынын биринчи Президенти Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университетинин Бишкек шаарындагы ишинин шарттары жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Макулдашуунун күчүнө кириши үчүн зарыл болгон мамлекеттик ички жол-жоболорду аткаруу болуп саналат.

Макулдашууда Кыргыз-Россия Славян университетинин укуктук абалы жана ишмердүүлүгүнүн шарттары; билим берүү ишинин милдеттери жана уюштурулушу; университеттин ишмердүүлүгүн финансылык жактан камсыздоо; билим берүү программалары жана алар боюнча окууга кабыл алуу эрежелерин белгилөө, ошондой эле аталган университетте алган билимди жана квалификацияны өз ара таануу; билим берүү программаларын ишке ашыруунун алкагында билим берүү ишин лицензиялоо жана аккредитациялоо; университеттин табыштамасынын негизинде тараптардын ыйгарым укуктуу органдары тарабынан Кыргыз Республикасынын жана Россия Федерациясынын мамлекеттик/федералдык бюджеттеринин каражаттарынын эсебинен окууга кабыл алуу үчүн орундардын санын белгилөө; Россия Федерациясынын ыйгарым укуктуу органы тарабынан университеттин өтүнүчү боюнча илимдин кандидаты жана илимдин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн диссертацияларды коргоо боюнча кеңештердин базасында уруксат берүүнүн шарттары; тараптардын ыйгарым укуктуу органдары тарабынан университетке билим берүү жана илимий уюмдар менен кызматташтыкты өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүүнү караган илим жана билим берүү чөйрөсүндөгү эл аралык кызматташтык каралган.

 

Бөлүшүңүз

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар