Национальный центр оценки качества образования и информационных технологий
Национальный центр оценки качества образования и информационных технологий
Жалпы билим берүү мекемелеринин мугалимдерин аттестациялоого даярдык

Көрүлдү: 0

Билим берүү деңгээлин жана мугалимдердин квалификациясын жогорулатууга багытталган билим берүү мекемелеринде көз карандысыз аттестацияны өткөрүү максатында Кыргыз Республикасынын "Билим берүү жөнүндө" Мыйзамынын 29-беренесинин, Мыйзамдын 5, 6, 7 жана 15-беренелеринин негизинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген "Мугалимдердин статусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 6-апрелиндеги No141 "Мекемелердин кызматкерлерин аттестациялоонун тартиби жөнүндө" типтүү жобого ылайык, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги маалымат технологияларын колдонуп, Европа Бирлигинин техникалык колдоосу менен мугалимдерди көз карандысыз аттестациядан өткөрүүнү пландаштырууда. Аттестациялоо педагогикалык чеберчиликтин өсүшүнө, чыгармачыл активдүүлүккө, алардын кошумча, үзгүлтүксүз билим алуусуна түрткү берет, бул өз кезегинде жалпы билим сапатынын жогорулашына, ошондой эле мугалимдик кесиптин кадыр-баркына таасирин тийгизет.

post.title
        Билим берүү деңгээлин жана мугалимдердин квалификациясын жогорулатууга багытталган билим берүү мекемелеринде көз карандысыз аттестацияны өткөрүү максатында Кыргыз Республикасынын "Билим берүү жөнүндө" Мыйзамынын 29-беренесинин, Мыйзамдын 5, 6, 7 жана 15-беренелеринин негизинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген "Мугалимдердин статусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 6-апрелиндеги No141 "Мекемелердин кызматкерлерин аттестациялоонун тартиби жөнүндө" типтүү жобого ылайык, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги маалымат технологияларын колдонуп, Европа Бирлигинин техникалык колдоосу менен мугалимдерди көз карандысыз аттестациядан өткөрүүнү пландаштырууда. Аттестациялоо педагогикалык чеберчиликтин өсүшүнө, чыгармачыл активдүүлүккө, алардын кошумча, үзгүлтүксүз билим алуусуна түрткү берет, бул өз кезегинде жалпы билим сапатынын жогорулашына, ошондой эле мугалимдик кесиптин кадыр-баркына таасирин тийгизет.
    Коомдук талкууга жарыяланган өкмөттүн токтомунун долбооруна ылайык, мугалимдер төмөнкү квалификациялык категорияларды ыйгаруу үчүн аттестациядан өтүшөт:

    • экинчи категориядагы мугалим;

    • биринчи категориядагы мугалим;

    • жогорку категориядагы мугалим.

            Мугалимдерди аттестациялоонун максаттары:

    • мугалимдердин кесиптик компетенттүүлүк деңгээлинин белгилүү бир квалификациялык талаптарга шайкештигин белгилөө;

    • мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу жана алардын квалификациясын жогорулатуу муктаждыгын аныктоо;

    • жалпы билим берүү уюмдары тарабынан көрсөтүлүүчү билим берүү кызматтарынын натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатуу.

        Мугалимдерди аттестациялоонун негизги принциптери:

    • ыктыярдуулук;

    • татаалдыгы;

    • ачыктык;

    • объективдүүлүк.

               Тестирлөө мугалимдерди аттестациялоо процедурасынын негизги бөлүгү болуп саналат жана Кыргызстандын мыйзамдары, педагогика, психология, окутуу методикасы жана кесиптик компетенттүүлүктүн деңгээлин, билимин аныктоо үчүн компьютердик тестирлөө түрүндө жүргүзүлөт. Тесттерди иштеп чыгуу, экспертиза откоруу, тесттердин котормосу жана компьютердик тестирлөө үчүн программалык камсыздоону иштеп чыгуу Улуттук билим берүү сапатын баалоо жана маалыматтык технологиялар борбору  тарабынан даярдалып жатат.

Бүгүнкү күндө Европа Бирлигинин каржылык колдоосу менен төмөнкүлөр иштелип чыкты:

Билим берүү чөйрөсү

Предметтердин аталышы

Тест тапшырмаларынын саны

Лингвистикалык

 

Кыргыз тили жана адабияты

 

 

4900 т/з

Орус тили жана адабияты

Англис тили

Немец тили

Француз тили

Социалдык

Кыргызстан тарыхы жана дуйнолук тарых

 

667

Математикалык

Математика

 

 

3467

 

Физика. Астрономия

Биология

Химия

География

Технология

Информатика

791

Музыка.

Башталгыч мектеби

Математика

Эне тили

Мекен таануу

400

Психология

 

192

Педагогика

 

110

Бардыгы:

 

10527

 

Мугалимдердин аттестациясын өткөрүү:

1. Квалификацияны өркүндөтүүнү жана мугалимдердин кесиптик деңгээлин жогорулатуу боюнча натыйжалуу чечимдерди кабыл алууну камсыз кылуу;

2. Билим берүүнүн сапатын камсыз кылууга жардам берет;

3. Бул мугалимдерди мансапка жана кесиптик өсүүгө түрткү берүүгө жана стимулдаштырууга мүмкүндүк берет.

 

 

Бөлүшүңүз

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар