Национальный центр оценки качества образования и информационных технологий
Национальный центр оценки качества образования и информационных технологий
Венгриянын жогорку окуу жайларына тапшыруу үчүн 294 абитуриент тестирлөөгө катышты

Көрүлдү: 580

Билим берүүнүн сапатын баалоо жана маалыматтык технологияларды баалоо боюнча улуттук борбору 2022-жылдын 15-18-февралында Венгриянын жогорку окуу жайларынын бакалавриат программаларына тапшырып жаткан абитуриенттерге Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2022-жылдын 25-январындагы №74/1 “Кыргыз Республикасынын жарандарын Венгриянын жогорку окуу жайларына кабыл алуу жөнүндө” буйругуна ылайык тестирлөө өткөрдү.

post.title

294 абитуриент төмөнкү багыттар боюнча тестирлөөгө катышты:

1. Экономикалык:

Математика, 20 тапшырма – 60 мүнөт;

Адам жана коом, 20 тапшырма – 45 мүнөт;

Англис тили, 20 тапшырма – 45 мүнөт.

2. Социалдык-гуманитардык:

Кыргызстандын тарыхы, 20 тапшырма – 45 мүнөт;

Адам жана коом, 20 тапшырма – 45 мүнөт;

Англис тили, 20 тапшырма – 45 мүнөт.

3. Медициналык:

Биология, 20 тапшырма – 45 мүнөт;

Химия, 20 тапшырма – 60 мүнөт;

Англис тили, 20 тапшырма – 45 мүнөт.

4. Техникалык:

Математика, 20 тапшырма – 60 мүнөт;

Физика, 20 тапшырма – 60 мүнөт;

Англис тили, 20 тапшырма – 60 мүнөт;

5. Табият таануу:

Биология, 20 тапшырма – 45 мүнөт;

Математика, 20 тапшырма – 60 мүнөт;

Англис тили, 20 тапшырма – 45 мүнөт.

Багыты

 

Саны

Эскертүү

1

социалдык-гуманитардык

 

75

 

2

табигый илимдер

 

12

 

3

медициналык

 

13

 

4

техникалык

 

102

 

5

экономикалык

 

92

 

Бардыгы

 

294

10 онлайн

 

 

 

Тестирлөө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим берүү стандарттарынын, билим берүү программаларына ылайык түзүлүп тапшырмалардын төмөнкү түрлөрүн камтыды:

- жабык (сунушталгандардын ичинен бир туура жоопту тандоо);

- ачык (талапкер кыска жооп берет (бүтүн сан));

- туура ырааттуулукту аныктоо (окуялардын удаалаштыгын аныктоо);

- шайкештигин аныктоо (2 топтомдун элементтеринин ортосундагы шакйкештикти аныктоо);

Талапкерлердин упайлары үч (3) предмет боюнча жалпы упайларды жана алардын пайыздарын көрсөтүү менен тестирлөө аяктагандан кийин чыгарылды.

Бөлүшүңүз

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар