Республикалык дене тарбия, спорт жана маданият боюнча усулдук борбору
Республикалык дене тарбия, спорт жана маданият боюнча усулдук борбору
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу Дене тарбия, спорт жана маданият боюнча Республикалык усулдук борборунун 2023-жылга карата аткарган иштери жөнүндө отчету

Көрүлдү: 0

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу Дене тарбия, спорт жана маданият боюнча Республикалык усулдук борбору дене тарбиясынын, спорттун негизги компоненттерин, маданиятты жалпы билим берүүчү, жогорку жана орто окуу жайларынын системасына азыркы учурдагы актуалдуу проблемаларды чечүүнүн куралы катары Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан 2021-жылдын октябрында Кыргыз Республикасынын Президентинин “Инсандын руханий - адептик өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө” (2021-жылдын 29-январындагы ченемдик укуктук акты № 1) Жарлыгынын негизинде түзүлгѳгн. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин буйругу менен бекитилген (№ 1504/1, 03.09.2021), юстиция органдарында расмий катталган (күбөлүк-172544-3301-У-е, код 30022460, 11/29/). 2021. Республикалык методикалык борборунун 2023 – жылга отчеты тиркелет.

post.title

Бөлүшүңүз

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар