Республикалык дене тарбия, спорт жана маданият боюнча усулдук борбору
Республикалык дене тарбия, спорт жана маданият боюнча усулдук борбору
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин карамагындагы ЖОЖдордо дене тарбия, спорт жана маданият жаатындагы иштердин мониторинги

Көрүлдү: 0

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 29-январындагы С.Н. Жапаровдун “Инсандын руханий-адептик өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө” Жарлыгына ылайык Кыргыз Республикасында маданият, спорт, дене тарбияны өнүктүрүүдө мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири катары студенттер арасында дене тарбия жана спортту өнүктүрүүгө өзгөчө көнүл бурулууда. Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгын ишке ашыруу жана жогорку окуу жайларда руханий-адептик тарбия берүүнүн бирдиктүү системасын куруу, алардын ишин жакшыртуу, орун алган кемчиликтерди жана мыйзам бузууларды аныктоо жана жоюу, жер-жерлерде усулдук, консультациялык жана практикалык жардам көрсөтүү максатында Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларында «Дене тарбия жана спорт» дисциплинасын өткөрүү шарттарын тандап комплекстүү текшерүү жүргүзүлүүдө.

post.title


Бөлүшүңүз

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар