Адам ресурстарын башкаруу бөлүмү
Адам ресурстарын башкаруу бөлүмү
КОНКУРС!

Көрүлдү: 0

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу «Окуу китеби» басма үйү» мамлекеттик мекемесинин директорунун ваканттык бош кызмат ордуна ачык сынак жарыялайт.

post.title

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу «Окуу китеби» басма үйү» мамлекеттик мекемесинин директору кызмат ордуна талапкерлерге квалификациялык талаптар:

Тажрыйба жана билимге коюлуучу талаптар:

- басма иши, менеджмент же экономика боюнча жогорку билими;

- басма, билим берүү демилгелери же тиешелүү тармактарда жетекчилик кызматта 5 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы;

- басма бизнесинин процесстерин, анын ичинде редакциялык, маркетингдик жана финансылык ишмердүүлүктү терең түшүнүү;

- команданы башкаруу жана компаниянын стратегиялык максаттарына жетүү тажрыйбасы;

- алдыңкы коммуникация көндүмдөрү жана ар кандай деңгээлде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жөндөмдүүлүгү;

- басма тармагындагы заманбап тенденцияларды билүү жана аларды ишке ашырууга даяр болуу;

- кыргыз, орус, англис тилдерин эркин оозеки жана жазуу жүзүндө билүү (зарыл болгон учурда тиешелүү сертификат талап кылынышы мүмкүн);

- санариптик басылмалар менен иштөө тажрыйбасы жана санариптик технологияларды түшүнүү;

- эл аралык донордук уюмдар менен иштөө тажрыйбасы.

 

Кесиптик көндүмдөр жана сапаттар:

- лидерлик сапаттар, команданы шыктандыруу жана мотивациялоо жөндөмдүүлүгү;

- аналитикалык көндүмдөр жана негизделген чечимдерди кабыл алуу жөндөмдүүлүгү;

- стратегиялык ой жүгүртүү жана компанияны өнүктүрүүнүн узак мөөнөттүү пландарын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу жөндөмдүүлүгү;

- финансылык ресурстарды натыйжалуу башкаруу жана бизнес процесстерин оптималдаштыруу жөндөмдүүлүгү;

- Ишти мыкты уюштуруу жана долбоорду башкаруу көндүмдөрү.

 

Жеке сапаттар:

- чечимдерди кабыл алууда жоопкерчилик жана принципиалдуулук;

- инновациялык чечимдер ишке ашырууда чыгармачылык менен мамиле кылуу;

- жогорку деңгээли жана интенсивдүү графиктерде жана жогорку талаптарда иштөөгө даяр;

- командада эффективдүү иштей билүү жана жагымдуу иш абалын сактоо;

- өзүн өзү мотивациялоонун жогорку деңгээли жана кесиптик өнүгүүгө умтулуусу.

 

Конкурстук тандоого катышуу үчүн зарыл болгон документтердин тизмеси:

1) конкурска катышууга жеке арыз;

2) паспорттун көчүрмөсү;

3) резюме;

4) билими жөнүндө документтин көчүрмөсү;

5) мурунку иш берүүчүлөрдөн (2ден кем эмес) сунуш кат.

 

    Талапкер аңгемелешүүгө  мекемени өнүктүрүү программасын даярдап

келиши керек.

 

Документтерди кабыл алуу мөөнөтү: 2024-жылдын 11-апрели, саат 18.00гө чейин.

Документтер Бишкек ш., К.Тыныстанов көч. 257., Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, 212-каб. дареги боюнча кабыл алынат (байланыш: Адам ресурстарын башкаруу бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Н.Б. Мамбетакунова, 0312 66-46-43)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСТУК ТАНДООНУ ӨТКӨРҮҮ ЖӨНҮНДӨ КУЛАКТАНДЫРУУ

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги резюмелердин маалымат базасын түзүү максатында Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу «Окуу китеп» басмаканасы» мамлекеттик мекемесинин төмөнкү бош кызмат орундарына резюмелерди кабыл алууну жарыялайт.

Редактор

Квалификациялык талаптар:

Жогорку кесиптик (журналистикалык, редакциялык/филологиялык) билими жана адистиги боюнча, анын ичинде жетекчилик кызматтарда 5 жылдан кем эмес иш стажы.

Редактор төмөнкүлөрдү билиши керек:

- басма жана полиграфия ишин жөнгө салуучу мыйзамдык жана ченемдик укуктук актылар;

- кыргыз жана орус тилдеринин грамматикасы жана стилистикасы;

- басылмалардын пландарын, басылмалардын редакциялык жана өндүрүштүк процесстеринин графиктерин иштеп чыгуунун тартиби;

- авторлор менен басма келишимдерин түзүү тартиби;

- автордук сый акыны эсептөөнүн тартиби;

- материалдарды редакциялоо ыкмалары, басылманы өндүрүшкө чыгарууга даярдоонун тартиби;

- полиграфиялык өндүрүштүн технологиясы;

- автордук укук;

- программалык камсыздоону басып чыгаруу;

- Педагогикалык этика.

 

Сүрөтчү

Квалификациялык талаптар

 

Искусство же дизайн тармагында жогорку билим (магистр, адис). Адистиги боюнча, анын ичинде басма тармагында 2 жылдан кем эмес иш стажы.

Сүрөтчү билиши керек:

- басылмалардын идеялык жана көркөм жасалгасын жөнгө салуучу методикалык, ченемдик жана башка жетектөөчү материалдар;

- полиграфиялык өндүрүш технологиялары, басылмалардын көркөм-графикалык дизайнында жана иллюстрациясында алдыңкы ата мекендик жана дүйнөлүк тажрыйба;

- автордук укуктун негиздери;

- дизайн жана композициянын негиздери, түс жана форма менен иштей билүү;

- типография жана макет мүмкүнчүлүктөрүн түшүнүү.

 

Котормочу

Квалификациялык талаптар:

Тил илими, филология, котормо жана котормо таануу (кыргыз, орус, англис тилдери) адистиктери боюнча жогорку билим. Котормочу катары 2 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы.

- котормолорду чет өлкөлүк түпнуска менен салыштырат;

- көркөм котормонун автордун түп нускасына лексикалык, стилистикалык жана семантикалык шайкеш келишин, илимий-техникалык терминдерди жана аныктамаларды которууга коюлган талаптарга ылайык келүүсүн камсыздайт;

- котормолорду түзөтүү;

- редакцияланган кол жазманын грамматикасына жана стилине жооп берет;

- чет тилдердеги которулган басылмаларга аннотацияларды жана аннотацияларды даярдайт; автордун түп нускасын оңдоо үчүн авторлор жана котормочулар менен кызматташат, басылманын курамын (бөлүктөрдүн, бөлүмдөрдүн жайгашкан жерин) аныктоого көмөк көрсөтөт;

- китеп аппаратын даярдоо: кириш сөз, библиографиялык шилтемелер, аталышы жана предметтик көрсөткүчтөрү, комментарийлер ж.б.), толуктоолорду жана кыскартууларды координациялайт;

- басылманын мазмунунун структурасынын жана басып чыгаруучу түп нусканын колдонуудагы ченемдик документтерге ылайык келишин камсыздайт;

- терминологияны, аббревиатураны, ысымдардын жазылышын ж.б. туура колдонууну текшерет.

- басмакананын тематикалык пландарын түзүүгө катышат.

 

Макет дизайнери

Квалификациялык талаптар

Дизайн, графика же компьютердик графика боюнча жогорку билимге артыкчылык берилет. Иш тажрыйбасы: окуу адабияттарынын макети же тиешелүү тармактарда 2-3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы.

Макеттин дизайнери төмөнкүлөрдү билиши керек:

- Adobe InDesign, QuarkXPress, Adobe Illustrator жана Adobe Photoshop сыяктуу макет программаларын ишенимдүү билүү;

- басылмаларды жайгаштыруу жана жайгаштыруу ыкмалары;

- басылмалардын көркөм-техникалык жасалгасынын стандарттары жана техникалык шарттары;

- типографиялык шрифттер;

иллюстрацияларды иштетүү технологиясы;

- басмаканага жеткирүү үчүн материалды даярдоонун ыкмалары жана технологиясы;

- полиграфиялык өндүрүштүн технологиясы;

- Жарыялоочу программалык камсыздоо.

Командада иштөө жөндөмдүүлүгү: Авторлор, редакторлор жана долбоордун башка мүчөлөрү менен өз ара аракеттенүү үчүн жакшы коммуникация көндүмдөрү.

Деталдарга көңүл буруңуз: жайгашуу каталарын, тамгаларды жана башка так эместиктерди аныктоо жана оңдоо мүмкүнчүлүгү.

Шашылыш шартта иштөө жөндөмдүүлүгү: тапшырмаларды катуу мөөнөттө аткарууга даяр болуу, айрыкча окуу сессиялары же жаңы окуу китептерин басып чыгаруу учурунда.

Чыгармачылык жана ийкемдүүлүк: текст жана графика үчүн креативдүү чечимдерди ойлоп табуу жана ар кандай курактагы топторго жана академиялык предметтерге ылайыктуу дизайнды ыңгайлаштыруу жөндөмдүүлүгү.

Мектеп окуу китептерине карата негизги ченемдик талаптарды билүү: Окуу адабияттарын долбоорлоо стандарттарын түшүнүү.

 

Резюмелер 2024-жылдын 5 апрелинен тартып nmambetakunova@edu.gov.kg электрондук дареги боюнча кабыл алынат.

 

 

 

 

 

 

 

Бөлүшүңүз

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар