“Философия докторун (PhD)/ тармак боюнча докторду даярдоо маселелерин жөнгө салуучу актыларды

17 Март 2022 ж.

    Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 11-декабрында “Философия докторун (PhD)/ тармак боюнча докторду даярдоо маселелерин жөнгө салуучу актыларды  бекитүү жөнүндө” № 601 токтомуна ылайык жогорку окуу жайдан кийинки кесиптик билим берүү программалары боюнча даярдоо философия доктору (PhD/ тармак боюнча доктор квалификациясын ыйгаруу маселелерин жөнгө салуу жана өзгөртүүлөрдү киргизүү максатында 2022-жылдын 11-мартында Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин № 322/1 буйругу менен Жумушчу тобу түзүлдү.


документ

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар